Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

中醫經典語錄勵志句子|經典語錄大全

中醫經典語錄勵志句子:

1、諸病胕腫,疼酸驚駭,皆屬於火。

2、膀胱者,州都之官,津液藏焉,氣化則能出矣。

3、治風先治血,血行風自滅。治風先治血,血足風自熄。

4、醫者,書不熟則理不明,理不明則識不精。

5、一陰一陽者,天地之道;一開一合者,動靜之機。

6、肥人氣虛多痰,瘦人血虛多火。

7、有醫術,有醫道。

8、術可暫行一時,道則流芳千古。膻中者,臣使之官,喜樂出焉。

9、人生有形,不離陰陽。

10、不知為不知,亦良醫也。

11、氣屬陽而無形,血屬有而有形。見肝之病,知肝傳脾,當先實脾。

12、世上隻有不知之癥,沒有不治之癥。

13、血氣者,喜溫而惡寒,寒則泣不能流,溫則消而去之。不學無術,急於求售,醫之過也。

14、修和無人見存心有天知。

15、陰勝則陽病,陽勝則陰病。

16、壯水之主以治陽光,益火之源以消陰翳。

17、諸病有聲,鼓之如鼓,皆屬於熱。

18、嘔苦知邪在膽,吐酸識火入肝。

19、脾氣通於口,口和則知谷味矣。

20、陰平陽秘,精神乃治。

21、胃者,水谷之海,六腑之大源也。

22、氣味,辛甘發散為陽,酸苦湧泄為陰。

23、內之證或不及其外,外之證則必根於其內。

24、善用針者,從陰引陽,從陽引陰,以右治左,以左治右。

25、腎精貴乎專澀,膀胱常欲氣化。諸病水液,澄徹清冷,皆屬於寒。

26、膽者,中正之官,決斷出焉。

27、方不在多,心契則靈;癥不在難,意會則明。

28、今之醫者,惟知療人之疾而不知療人之心。

29、肺者,相傅之官,治節出焉。學到知羞處,方知藝不精。

30、博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。

31、行欲方而智欲圓,心欲小而膽欲大。

32、不服庸醫藥,勝請中流醫。辨舌質,

33、可訣五臟之虛實;視舌苔,可察六淫之淺深。

34、人之所病病疾多;醫之所病病道少。

35、醫為仁人之術,必具仁人之心。

36、氣有餘則化為火,液有餘則化為痰。

37、諸嘔吐酸,暴註下迫,皆屬於熱。六府者,傳化物而不藏,故實而不能滿也。

38、齒為腎之餘,齦為胃之絡。

39、治病必先識病,識病然後議藥。

40、扶正即所以祛邪,祛邪即所以扶正。

41、知方而不知經,則失其理;知經而不知方,則失其宜。

42、陰中有陰,陽中有陰。

43、證有陰陽,脈有陰陽,藥有陰陽。

44、氣血沖和,萬病不生,一有怫鬱,諸病生焉。

45、孤陰不長,獨陽不成。邪之所湊,其氣必虛。留而不去,其病則實。

46、肝者,將軍之官,謀慮出焉。治外感如將,治內傷如相。