Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

大秦帝國勵志語錄|經典語錄大全

大秦帝國勵志語錄:

1.所謂帝王天賦,根基所在便是有別於常人之心的天下之心。你可以說這種天下之心是冷酷,是權欲,是視平民如草芥的食人品性;但你仍然必須承認,領袖天下的帝王之心真的是不能有常人之仁;或者說,帝王仁善不能以常人之仁善表現出來。畢竟,帝王必須兼具天下天下利害,不能有常人的恩怨之心。若如常人仁善,那確定無疑的是,他連一個將軍的不能做好,遑論帝王哉!——《大秦帝國》

2.強力乃國傢之本,德行乃為政之末。——《大秦帝國》

3.遇到大事,作為leader,不要急於開口,先聽聽其他人的想法。尤其遇到和他人意見相差很大的時候,更要靜下心來。——《大秦帝國》

4.對手實力強大,卻按兵不動,必有隱情。一個大的組織,沒有內亂,很難崩潰。要謹防對手策動內亂。若有內亂的可能,必須馬上找出產生內亂的最大可能是什麼?誰?為瞭什麼?——《大秦帝國》

5.以義行之,則公器化為私道。不韋執拗於“義本”,則是以風塵商旅之道求權力公器之道。不容些許負義之行,於公器之道實為偏執。以此心入仕途,終將大毀也!——《大秦帝國》

6.渭水湯湯,在秦無險,可謂天賜佳水。可為何秦據渭水數百年,卻坐失魚鹽航運之利?府庫財貨日見空空。老秦人樸實厚重,尚武之風深植朝野,可為何秦國就沒有一支攻必克、戰必勝的強大新軍?——《大秦帝國》

7.守富饒土地而貧窮,擁強悍之民而兵弱,據山川形勝而淪喪……就在於沒有綜合混一的強大國力。何為綜合國力?人口眾多,農工興旺,府庫充盈,甲兵強盛,民勇公戰,有此五者,堪稱強國。而眼下秦國,五無其一。地小民少,工田不振,府庫空空,甲兵老舊,私鬥成風!——《大秦帝國》

8.能者上,庸者下,不能者退,自安者,敗於懦弱知足者,敗於無知,大爭之世,唯以實力見長,當今之世,唯學為正道,自應坦然受之,努而習之,雖有敗,更有苦,甚者辱,如因不堪受其磨而棄之,以樂其好而逐其他,雖能樂己,中有所得,確若滄海之有其寬而略之其深,終不能納百川,濟萬物。如與他人比肩,少之其實,更乏其心。故自安者,敗在心之弱也。——《大秦帝國》

9.自學之始,自應有居安思危之覺,不因其學滿,而停之,進而驕其學,視人不如己,視學為無物,曾不知,桃李滿天下,爾等隻是滄海之一粟,而己竟不知強人之所在,如若比肩,恥笑在先,其心也蠢。故曰,知足者。敗於無知。大秦之強,唯法適從,六國各異,雖華而絢麗,然非正道,此中雖有變法者,然有自安者,知足者,終不能成,淪為魚肉。吾輩為學,竭盡其力,不可留餘心,妄圖安之,雖有成敗,卻磨其心,為學之本卻在於此,正心而矣,痛而持之,如若大秦,糾糾不倒,橫掃六合,何樂而不為。——《大秦帝國》

10.權力功業如戰場,歷來不以德行操守論人。——《大秦帝國》