Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

兄弟的勵志語錄|勵志語錄大全

兄弟的勵志語錄

1、咱們的情誼好似一壇佳釀,隨著時光的飛逝,越釀越純。

2、兄弟就是在你得意的時候不會刻意去奉承你,在你失意的時候他會留一塊自留地給你吐槽!

3、生人入夢我無眠,爾君不歸亦無眠。八仙原本同船渡,去把良緣做孽緣。

4、兄弟就是除瞭老婆不分你我的你到底懂不懂,如果非要說欠,也隻是人情罷瞭。

5、兄弟在我過去的生活裡就象一盞明燈,照徹瞭我的靈魂,使我的生存有瞭一點點光彩。

6、兄弟雖有小忿,不廢讎親。——左丘明

7、兄弟和順傢必昌。

8、世間最難得者兄弟。——程允升

9、仁人之於弟也,不藏怒焉,不宿怨焉,親愛之而已矣。——孟子

10、朋友乃平常親愛,兄弟為患難而生。——舊約

11、夢中相聚笑,覺見半床月。——李賀

12、客舍休悲柳色新,東西南北一般春,若知四海皆兄弟,何處相逢非古人。——陳剛中

13、姐妹連肝膽,兄弟同骨肉。

14、互不尊重的兄弟就會變成外人。——柯爾克孜族

15、骨肉之間,多一分渾厚,便多一分天性,是非上不必太明。——黃宗義

16、登高回首坡壟隔,惟見烏帽出復沒。——蘇軾

17、長兄如父,長嫂如母。——佚名

18、本是同根生,相煎何太急。——曹植

19、兄弟就是他的什麼你都能夠罵,他還笑嘻嘻的聽你罵。

20、兄弟鬩於墻,外禦其務(侮)。——《詩經》

21、天空吸引你亮翅飛翔,海洋召喚你揚帆啟航,高山激勵你奮勇攀登,平原等待你信馬由疆。前路漫漫踏歌行,心生雙翼待時飛。願你鵬程萬裡,前途無量!

22、成功與不成功之間有時距離很短——隻要後者再向前幾步。

23、聽從命運安排的是凡人;主宰自我命運的才是強者;沒有主見的是盲從,三思而行的是智者。

24、社會猶如1條船,每個人都要有掌舵的準備。

25、如果不想做點事情,就不好想到達這個世界上的任何地方。

26、當一個小小的心念變成為行為時,便能成瞭習慣;從而構成性格,而性格就決定你生命的成敗。

27、與其臨淵羨魚,不如退而結網。

28、沒有哪種教育能及得上逆境。

29、再長的路,一步步也能走完,再短的路,不邁開雙腳也無法到達。

30、受傷害能磨練你的心志,受欺騙能增長你的見識,受遺棄會教你自立的本領,受批評能助長你的智慧。

31、不好等待機會,而要創造機會。