Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

哪些年是鼠年|鼠年生肖

十二屬相,年年輪換,那哪些年是鼠年呢?

哪些年是鼠年。鼠為傳統文化十二生肖之首,鼠年生人,乃為天貴星。

1924年、1936年、1948年、1960年、1972年、1984年、1996年、2008年、年等,皆為鼠年,其主性格聰慧,為人伶俐,機智過人,善於思考,生性謹慎,常能觀察入微,善良機敏,待人友善,人緣不俗,然其缺乏耐心,為人多疑,喜多計較。

鼠年生人,生於春夏,須防小災小難,然難擾大運,善修人和,安然度之,多見吉昌,諸事可成,利路亨通,為人喜作善事,多積攢福緣,一生美滿,幸福安樂。生於秋冬,則風調雨順,運行其昌,夫妻和順,生活安康,諸事所遂心願也,終身清閑,兒女成行,晚年一對好靠。皆宜配牛年、猴年或龍年生人,利於傢業之興旺,享一生之福祿。