Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

鼠年都是哪幾個年|鼠年生肖

鼠年生人,乃為天貴星,那鼠年都是哪幾個年呢?

鼠年都是哪幾個年。鼠年有:1924年、1936年、1948年、1960年、1972年、1984年、1996年、2008年、年等等。

鼠年生人,為男子大都相貌清秀,為女子則天生麗質,聰慧過人,精明能幹,頭腦靈活,反應敏捷,善於應變,行事果斷。為人謹慎,善於洞察事物之變化,思慮周全,胸有謀略。須防過於精明,致人心易失。

十二地支中,子醜六合,子辰申三合,故而鼠年生人,事業或婚配,宜與屬牛、屬龍或屬猴之人合之。利於事業之發展,財源廣進,傢道興隆,夫妻多見美滿,一世富貴,安樂逍遙。

屬鼠之人,逢鼠年,雖犯太歲,但運勢尚佳。有小災小難,然貴人多見,皆可逢兇化吉,難擾其大運。喜結人緣,流年多能風調雨順,事事亨通。