Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

唯美的古風愛情句子|經典語錄大全

1. 那句,與妾偕老白發,萬般相思隻為她,水鄉江南美如畫,百裡桃花映粉頰,可嘆不曾茗貢茶。

2. 那夜,與君琴瑟和鳴,盛世恩寵隻為卿,牢籠深宮心盡傾,佳麗三千襯娉婷,可笑也曾相交頸。

3. 那日,與妾紅繩結發,傾其天下終為她, 風壓柳絮低枝椏,良辰美酒潑墨畫,奈何佳人作他嫁。

4. 那夢,斷橋輕訴離殤,拈花閨外撫閣窗,金戈鐵馬夜未央,紅妝淡抹添清涼,芙蓉帳中空哀傷。

5. 那日,梨花漫天飛灑,煙雨迷亂淚滿頰。情憶當年相思話,而今歸入誰人傢?滿腔情意落塵沙。

6. 那篇,與卿執筆共書,墨端情思隱微露,南山憶昔含情目,閑水照花顏如初,流年已逝薄情誤。

7. 那雲,夢遊巫山逍遙,續千年傳奇不老,雲鎖神女顯縹緲,紅霞如紗遮妖嬈,可惜不曾窺全貌。

8. 那世,相許不離不棄,金龍彩鳳雙飛翼,身世斷情音難覓,相遇成遙遙無期,再見已為他人妻。

9. 那年,春風一綠江南,千古江山似美卷,萬裡長城延天邊,秋水望穿以相盼,隻願與君一世安。

10. 那帕,與君人海擦肩,百次回眸願卿撿,山清洛河林似仙,幾輪明月顯芳緣,可嘆轉身人已遠。

11. 那劍,紫電青鋒映霞,殺氣騰騰雄稱霸,千古風雪迎寒殺,斬斷長虹付韶華,愛恨情仇怨誰傢。

12. 那閣,嘻聲笑語互答,許琴蕭攜度韶華,一顰一笑山間花;天涯咫尺靈犀掛,自此三世唯有她。

13. 那情,我生君未生,君生我已老,恨不生同年,日日與君好。

14. 那畫,我抵不上江山如畫,可是江山如畫,卻抵不過你的一個笑靨如花。

15. 那人,一花一世界,一葉一追尋,一曲一場嘆,一生為一人。

16. 那生,你若不離不棄,我必生死相依,褪盡風華,我依然在彼岸守護你,陪你走在天涯,看繁華滿地。

17. 那佛,如何讓你遇見我,在我最美麗的時刻。為這,我已在佛前求瞭五百年,求他讓我們結一段塵緣。

18. 那憶,你是佛前的那粒佛珠,塵埃落定之時,情緣礪盡的記憶如風霜黯沉,我甘心在前世的情海裡為你層層墜落,也許隻為抵換與你今生的相遇。

19. 那世,我無法因你那如蓮的心事而想入非非,隻想換來今生一季花開的馨香還你我前世千年的等待!

20. 那眸,紅塵深鎖,隻緣感伊一回顧,展顏輕笑,我此生不負相思。隻緣感你,展顏回顧,傾城一暖,淺笑梨渦。隻想讓你回眸一次,便能看見我的深情。