Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

芒種的著名詩句|新年|祝福

 芒種到,鳥兒爭鳴枝頭鬧,蟬兒振翅開心叫,而你對這些場景是否感同身受呢?以下是小編整理瞭關於芒種的著名詩句_描寫芒種的古詩大全,希望你喜歡。

 描寫芒種的詩句

 五律 芒種節

 芒種忙忙割,農傢樂啟鐮。

 西風烘穗海,機械刈禾田。

 稅賦千年免,糧倉萬戶填。

 麥收秧稻插,秋囤再攀巔。

 《伊犁記事詩》清 洪亮吉

 芒種才過雪不霽,伊犁河外草初肥。

 生駒步步行難穩,恐有蛇從鼻觀飛。

 《梅雨五絕》宋 范成大

 乙酉甲申雷雨驚,乘除卻賀芒種晴。

 插秧先插蚤秈稻,少忍數旬蒸米成。

 《時雨》 宋 陸遊

 時雨及芒種,四野皆插秧。

 傢傢麥飯美,處處菱歌長。

 老我成惰農,永日付竹床。

 衰發短不櫛,愛此一雨涼。

 庭木集奇聲,架藤發幽香。

 鶯衣濕不去,勸我持一觴。

 即今幸無事,際海皆農桑;

 野老固不窮,擊壤歌虞唐。 。

 關於芒種的詩句

 關於芒種的詩句:

 《詠廿四氣詩·芒種五月節》唐|元稹

 芒種看今日,螗螂應節生。

 彤雲高下影,鷃鳥往來聲。

 淥沼蓮花放,炎風暑雨情。

 相逢問蠶麥,幸得稱人情。

 《伊犁記事詩·芒種才過雪不霽》清|洪亮吉

 芒種才過雪不霽,伊犁河外草初肥。

 生駒步步行難穩,恐有蛇從鼻觀飛。

 《芒種後積雨驟冷三絕·梅黃時節怯衣單》宋|范成大

 梅黃時節怯衣單,五月江吳麥秀寒。

 香篆吐雲生暖熱,從教窗外雨漫漫。

 《芒種後積雨驟冷三絕·梅霖傾瀉九河翻》宋|范成大

 梅霖傾瀉九河翻,百瀆交流海面寬。

 良苦吳農田下濕,年年披絮插秧寒。

 《芒種後積雨驟冷三絕·一庵濕蟄似龜藏》宋|范成大

 一庵濕蟄似龜藏,深夏暄寒未可常。

 昨日蒙絺今挾纊,莫嗔門外有炎涼。

 《梅雨五絕·乙酉甲申雷雨驚》宋|范成大

 乙酉甲申雷雨驚,乘除卻賀芒種晴。

 插秧先插蚤秈稻,少忍數旬蒸米成。

 關於芒種的詩句有哪些

 1、芒種看今日,螗螂應節生。

 出自《詠廿四氣詩 芒種五月節》 唐代:元稹 芒種看今日,螗螂應節生。彤雲高下影,鴳鳥往來聲。

 淥沼蓮花放,炎風暑雨情。相逢問蠶麥,幸得稱人情。

 2、水國芒種後,梅天風雨涼。 出自《北固晚眺》 唐代:竇常 水國芒種後,梅天風雨涼。

 露蠶開晚簇,江燕繞危檣。 山趾北來固,潮頭西去長。

 年年此登眺,人事幾銷亡。 3、梅雨暫收斜照明,去年無此一日晴。

 出自《梅雨五絕》 宋代:范成大 梅雨暫收斜照明,去年無此一日晴。 忽思城東黃篾舫,臥聽打鼓踏車聲。

 4、梅子留酸軟齒牙,芭蕉分綠與窗紗。 出自《閑居初夏午睡起·其一》 宋代:楊萬裡 梅子留酸軟齒牙,芭蕉分綠與窗紗。

 日長睡起無情思,閑看兒童捉柳花。 譯文 梅子味道很酸,吃過之後,餘酸還殘留在牙齒之間;芭蕉初長,而綠陰映襯到紗窗上。

 春去夏來,日長人倦,午睡後起來,情緒無聊,閑著無事觀看兒童戲捉空中飄飛的柳絮。 。

 關於芒種天氣太熱的詩句

 五律 芒種節芒種忙忙割,農傢樂啟鐮。

 西風烘穗海,機械刈禾田。稅賦千年免,糧倉萬戶填。

 麥收秧稻插,秋囤再攀巔。《伊犁記事詩》清 洪亮吉 芒種才過雪不霽,伊犁河外草初肥。

 生駒步步行難穩,恐有蛇從鼻觀飛。 《梅雨五絕》宋 范成大乙酉甲申雷雨驚,乘除卻賀芒種晴。

 插秧先插蚤秈稻,少忍數旬蒸米成。《時雨》 宋 陸遊時雨及芒種,四野皆插秧。

 傢傢麥飯美,處處菱歌長。老我成惰農,永日付竹床。

 衰發短不櫛,愛此一雨涼。庭木集奇聲,架藤發幽香。

 鶯衣濕不去,勸我持一觴。即今幸無事,際海皆農桑;野老固不窮,擊壤歌虞唐。

 。追問詩意回答第二首:芒種到來新疆終於不再下雪,伊犁河邊的草慢慢變的茂盛。

 這匹小馬在河行走難以走穩,不敢喘粗氣像怕蛇從鼻邊飛。第三首:今年的六月雷雨天氣特別多,多麼希望天氣趕緊由雨轉晴。

 芒種季節插秧最好先插秈稻,堅持幾個十天稻米即可長成,。

 白居易描寫芒種節氣的詩句

 《觀刈麥》

 白居易

 田傢少閑月,五月人倍忙。

 夜來南風起,小麥覆隴黃。

 婦姑荷簞食,童稚攜壺漿,

 相隨餉田去,丁壯在南岡。

 足蒸暑土氣,背灼炎天光,

 力盡不知熱,但惜夏日長。

 復有貧婦人,抱子在其旁,

 右手秉遺穗,左臂懸敝筐。

 聽其相顧言,聞者為悲傷。

 傢田輸稅盡,拾此充饑腸。

 今我何功德,曾不事農桑。

 吏祿三百石,歲晏有餘糧。

 念此私自愧,盡日不能忘。

 譯文:

 農傢很少有空閑的月份,五月到來人們更加繁忙。夜裡刮起瞭南風,覆蓋田壟的小麥已成熟發黃。婦女們擔著竹籃盛的飯食,兒童手提壺裝的水漿,相互跟隨著到田間送飯,收割小麥的男子都在南岡。他們雙腳受地面的熱氣熏蒸,脊梁上烤曬著炎熱的陽光。精疲力竭仿佛不知道天氣炎熱,隻是珍惜夏日天長。

 又見一位貧苦婦女,抱著孩兒站在割麥者身旁,右手拾著遺落的麥穗,左臂上懸掛著一個破筐。聽她望著別人說話,聽到的人都為她感到悲傷。因為繳租納稅,傢裡的田地都已賣光,隻好拾些麥穗充填饑腸。我有什麼功勞德行,卻不用從事農耕蠶桑。一年領取薪俸三百石米,到瞭年底還有餘糧。想到這些內心感到慚愧,整天也不能淡忘。

 《觀刈麥》這首詩大約作於公元806年(唐憲宗元和元年)至807年(元和二年)間,是白居易任陜西盩厔(今陜西省周至縣)縣尉時有感於當地人民勞動艱苦、生活貧困所寫的一首詩。是作者早期一首著名諷諭詩。縣尉在縣裡主管緝捕盜賊、征收捐稅等事。正因為白居易主管此事,所以他對勞動人民在這方面所受的災難也最清楚。

 白居易描寫芒種節氣的詩句

 《觀刈麥》 白居易 田傢少閑月,五月人倍忙。

 夜來南風起,小麥覆隴黃。 婦姑荷簞食,童稚攜壺漿, 相隨餉田去,丁壯在南岡。

 足蒸暑土氣,背灼炎天光, 力盡不知熱,但惜夏日長。 復有貧婦人,抱子在其旁, 右手秉遺穗,左臂懸敝筐。

 聽其相顧言,聞者為悲傷。 傢田輸稅盡,拾此充饑腸。

 今我何功德,曾不事農桑。 吏祿三百石,歲晏有餘糧。

 念此私自愧,盡日不能忘。 譯文: 農傢很少有空閑的月份,五月到來人們更加繁忙。

 夜裡刮起瞭南風,覆蓋田壟的小麥已成熟發黃。婦女們擔著竹籃盛的飯食,兒童手提壺裝的水漿,相互跟隨著到田間送飯,收割小麥的男子都在南岡。

 他們雙腳受地面的熱氣熏蒸,脊梁上烤曬著炎熱的陽光。精疲力竭仿佛不知道天氣炎熱,隻是珍惜夏日天長。

 又見一位貧苦婦女,抱著孩兒站在割麥者身旁,右手拾著遺落的麥穗,左臂上懸掛著一個破筐。聽她望著別人說話,聽到的人都為她感到悲傷。

 因為繳租納稅,傢裡的田地都已賣光,隻好拾些麥穗充填饑腸。我有什麼功勞德行,卻不用從事農耕蠶桑。

 一年領取薪俸三百石米,到瞭年底還有餘糧。想到這些內心感到慚愧,整天也不能淡忘。

 《觀刈麥》這首詩大約作於公元806年(唐憲宗元和元年)至807年(元和二年)間,是白居易任陜西盩厔(今陜西省周至縣)縣尉時有感於當地人民勞動艱苦、生活貧困所寫的一首詩。是作者早期一首著名諷諭詩。

 縣尉在縣裡主管緝捕盜賊、征收捐稅等事。正因為白居易主管此事,所以他對勞動人民在這方面所受的災難也最清楚。

 關於芒種的詩句

 關於芒種的詩句: 《詠廿四氣詩·芒種五月節》唐|元稹 芒種看今日,螗螂應節生。

 彤雲高下影,鷃鳥往來聲。 淥沼蓮花放,炎風暑雨情。

 相逢問蠶麥,幸得稱人情。 《伊犁記事詩·芒種才過雪不霽》清|洪亮吉 芒種才過雪不霽,伊犁河外草初肥。

 生駒步步行難穩,恐有蛇從鼻觀飛。 《芒種後積雨驟冷三絕·梅黃時節怯衣單》宋|范成大 梅黃時節怯衣單,五月江吳麥秀寒。

 香篆吐雲生暖熱,從教窗外雨漫漫。 《芒種後積雨驟冷三絕·梅霖傾瀉九河翻》宋|范成大 梅霖傾瀉九河翻,百瀆交流海面寬。

 良苦吳農田下濕,年年披絮插秧寒。 《芒種後積雨驟冷三絕·一庵濕蟄似龜藏》宋|范成大 一庵濕蟄似龜藏,深夏暄寒未可常。

 昨日蒙絺今挾纊,莫嗔門外有炎涼。 《梅雨五絕·乙酉甲申雷雨驚》宋|范成大 乙酉甲申雷雨驚,乘除卻賀芒種晴。

 插秧先插蚤秈稻,少忍數旬蒸米成。

芒種的著名詩句相關文章:

1.關於小滿節氣的詩句

2.關於熱愛黨國,熱愛中國、支持中國的經典詩句合集