Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

國學經典名言 國學經典名句|名言語錄大全

國學經典名言 國學經典名句 仁者見之謂之仁,智者見之謂之智。仁者見之謂之仁,智者見之謂之智。小編特意為大傢整理瞭這些經典的句子。如果你也喜歡的話,請持續關註哦。

國學經典名言

《周易》

1. 仁者見之謂之仁,智者見之謂之智。

2. 旁行而不流,樂天知命,故不憂。

3. 窮則變,變則通,通則久。

4. 尺蠖之屈,以求信也。龍蛇之蟄,以存身也。

5. 善不積,不足以成名。惡不積,不足以滅身。

6. 天行健,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物。

《尚書》

7. 時日曷喪?予及汝皆亡。

8. 滿招損,謙受益。

《左傳》

9. 夫戰,勇氣也。一鼓作氣,再而衰,三而竭。

10. 欲加之罪,何患無辭。

11. 人誰無過,過而能改,善莫大焉。

12. 皮之不存,毛將焉附。

13. 輔車相依,唇亡齒寒。

14. 多行不義,必自斃。

15. 居安思危,思則有備,有備無患。

16. 外舉不棄仇,內舉不失親。

國學經典名句

1、學然後知不足,教然後知困。——《禮記·學記》

2、僵臥孤村不自哀,尚思為國戍輪臺。——宋·陸遊《十一月四日風雨大作》

3、曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲。——唐·元稹《離思》

4、己所不欲,勿施於人。——《論語·顏淵》

5、天作孽,猶可違,自作孽,不可活。——尚書

6、路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。——屈原《離騷》

7、不戚戚於貧賤,不汲汲於富貴。——東晉陶淵明五柳先生傳

8、志士不飲盜泉之水,廉者不受嗟來之食。——後漢書

9、長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海。——唐·李白《行路難》

10、非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。——三國諸葛亮誡子書

11、吾生也有涯,而知也無涯。——《莊子·養生主》

12、人誰無過?過而能改,善莫大焉。——《論語》

13、問渠哪得清如許,為有源頭活水來。——宋·朱熹《觀書有感》

14、生當作人傑,死亦為鬼雄。——宋·李清照《夏日絕句》

15、位卑未敢忘憂國,事定猶須待闔棺。——宋·陸遊《病起書懷》

16、鍥而不舍,金石可鏤。——《荀子·勸學》

17、工欲善其事,必先利其器。——《論語·衛靈公》

18、疾風知勁草,歲寒見後凋。——《後漢書·王霸傳》

19、國以民為本,民以食為天。——西晉陳壽三國志

20、但願人長久,千裡共嬋娟。——宋·蘇軾《水調歌頭》