Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

關於讀書方法的詩句_關於讀書好處的詩句|新年|祝福

 讀一本意義方長的書,能加深我們的理解能力,讓靈魂感到沖突。讀書百遍,其義自現。每次讀書,都能秒趣橫生,並從中得到可貴的知識。今天小編在這給大傢帶來關於讀書方法的詩句_關於讀書好處的詩句,接下來我們一起來看看吧!

 關於讀書方法的詩句

 1、立志宜思真品格,讀書須盡苦功夫。

 2、有才不肯學幹謁,何用年年空讀書。

 3、安居不用架高堂,書中自有黃金屋。

 4、不飛則已,一飛沖天;不鳴則已,一鳴驚人。

 5、眼前直下三千字,胸次全無一點塵。

 6、奇文共欣賞,疑義相如析。

 7、倉廩實則知禮節,衣食足則知榮辱。

 8、別來十年學不厭,讀破萬卷詩愈美。

 9、博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。

 10、昨日鄰傢乞新火,曉窗分與讀書燈。

 11、不塞不流,不止不行。

 12、讀書三十年,腰間無尺組。

 13、李杜詩篇萬口傳,至今已覺不新鮮。

 14、窗間白發催愁境,燭底蒼頭勸讀書。

 15、學而不思則罔,思而不學則殆。

 16、但願人長久,千裡共蟬娟。

 17、讀書復騎謝,帶劍遊淮陰。

 18、舊書不厭百回讀,熟讀精思子自知。

 19、人生在勤,不索何獲。

 20、三更燈火五更雞,正是男兒讀書時。

 21、半畝方塘一鑒開,天光雲影共徘徊。

 22、讀律看書四十年,烏紗頭上有青天。

 23、紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。

 24、書癡者文必工,藝癡者技必良。

 25、讀書如行路,歷險毋惶恐。

 26、至哉天下樂,終日在書案。

 27、令伯支離晚讀書,豈知詞賦稱相如。

 28、詩非易作須勤讀,琴亦難精莫廢彈。

 29、讀書有三到:謂心到,眼到,口到。

 30、莫等閑,白瞭少年頭,空悲切。

 31、既耕亦已種,時還讀我書。

 32、大直若屈,大巧若拙,大辯若訥。

 33、讀書何所求,將以通事理。

 34、因依老宿發心初,半學修心半讀書。

 35、讀書不趁早,後來徒悔懊。

 36、悲吟雨雪動林木,放書輟劍思高堂。

 37、讀書切戒在慌忙,涵泳工夫興味長。

 38、兒大詩書女絲麻,公但讀書煮春茶。

 39、欲窮千裡目,更上一層樓。

 40、獻賦今未售,讀書凡幾秋。

 關於讀書好處的詩句

 1、宅從栽竹貴,傢為買書貧。

 2、讀書不覺已春深,一寸光陰一寸金。

 3、清水出芙蓉,天然去雕飾。

 4、韜略終須建新國,奮發還得讀良書。

 5、少壯不努力,老大徒傷悲。

 6、人學始知道,不學非自然。

 7、士欲宣其義,必先讀其書。

 8、大丈夫寧可玉碎,不能瓦全。

 9、問渠那得清如許,為有源頭活水來。

 10、從善如登,從惡如崩。

 11、奇文共欣賞,疑義相與析。

 12、少年易老學難成,一寸光陰不可輕。

 13、憐君白面一書生,讀書千卷未成名。

 14、草堂棲在靈山谷,勤讀詩書向燈燭。

 15、燈前目力雖非昔,猶課蠅頭二萬言。

 16、閑門向山路,深柳讀書堂。

 17、三人行,必有我師也。擇其善者而從之,其不善者而改之。

 18、知之者不如好之者,好之者不如樂之者。

 19、勞於讀書,逸於作文。

 10、少年辛苦終事成,莫向光明惰寸功。

 21、早知今日讀書是,悔作從來任俠非。

 22、人生在勤,不索何獲。

 23、外物之味,久則可厭;讀書之味,愈久愈深。

 24、出師一表通今古,夜半挑燈更細看。

 25、讀書謂已多,撫事知不足。

 26、蕭索空宇中,瞭無一可悅!歷覽千載書,時時見遺烈。

 27、不患人之不己知,患不知人也。

 28、讀書之樂樂陶陶,起並明月霜天高。

 29、三人行,必有我師也。擇其善者而從之,其不善者而改之。

 30、三冬暫就儒生學,千耦還從父老耕。

 31、李杜詩篇萬口傳,至今已覺不新鮮。

 32、世事洞明皆學問,人情練達即文章。

 33、書多筆漸重,睡少枕長新。

 34、因依老宿發心初,半學修心半讀書。

更多>>世界讀書日