Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

關於古代愛情的句子 古代愛情的句子|愛情語錄大全

關於古代愛情的句子 古代愛情的句子 相思似海深,舊事如天遠。落花人獨立,微雨燕雙飛。生當復來歸,死當長相思。

關於古代愛情的句子

1、相思似海深,舊事如天遠。

2、落花人獨立,微雨燕雙飛。

3、生當復來歸,死當長相思。

4、思君如明燭,煎心且銜淚。5、結發為夫妻,恩愛兩不疑。

6、執手相看淚眼,竟無語凝噎。

7、換我心,為你心,始知相憶深。

8、若有知音見采,不辭遍唱陽春。

9、離恨卻如春草,更行更遠還生。

10、夜月一簾幽夢,春風十裡柔情。

11、相見爭如不見,有情何似無情。

12、鴻雁在雲魚在水,惆悵此情難寄。

13、千金縱買相如賦,脈脈此情誰訴。

14、隻願君心似我心,定不負相思意。

15、誠知此恨人人有,貧*夫妻百事哀。

16、在天願作比翼鳥,在地願為連理枝。

17、直道相思瞭無益,未妨惆悵是清狂。

18、休言半紙無多重,萬斛離愁盡耐擔。

19、花紅易衰似郎意,水流無限似儂愁。

20、似此星辰非昨夜,為誰風露立中宵。

古代愛情的句子

21、淚眼問花花不語,亂紅飛過秋千去。

22、曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲。

23、欲寄彩箋兼尺素,山長水闊知何處。

24、別來半歲音書絕,一寸離腸千萬結。

25、身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通。

26、春心莫共花爭發,一寸相思一寸灰。

27、魚沈雁杳天涯路,始信人間別離苦。

28、人到情多情轉薄,而今真個不多情。

29、一寸相思千萬緒,人間沒個安排處。

30、衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴。

31、終日兩相思,為君憔悴盡,百花時。

32、明月不諳離恨苦,斜光到曉穿朱戶。

33、此情可待成追憶,隻是當時已惘然。

34、嗟餘隻影系人間,如何同生不同死?

35、深知身在情長在,悵望江頭江水聲。

以上就是有關“關於古代愛情的句子 古代愛情的句子”的內容瞭,希望每天都能給你帶來正能量,歡迎繼續關註勵志網!