Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

諸葛亮名言名句大全 關於諸葛亮的名言警句|名言語錄大全

諸葛亮名言名句大全 關於諸葛亮的名言警句 志當存高遠。 欲思其利,必慮其害,欲思其成,必慮其敗。

諸葛亮名言名句大全

1、志當存高遠。

2、欲思其利,必慮其害,欲思其成,必慮其敗。

3、有文事必有武備。

4、刑罰知其所加,則邪惡知其所畏。

5、喜不應喜無事之事,怒不應怒無怒之物。

6、勿以身貴而賤人,勿以獨見而違眾,勿持功能而失信。

7、圖以於易,為大於細。

8、統治者必須具備外柔內剛的氣質。

9、勢利之交,難以經遠。

10、士之相知,溫不增華,寒不改葉,能四時而不衰,歷夷險而益固。

11、聖人之治理也,安其居,樂其業。

12、少壯不努力,老大徒傷悲。才須學也,非學無以廣才,非志無以成學。

13、善將者,必有博聞多智者為腹心,由沈審謹密者為耳目,勇悍善敵者為爪牙。

14、勸農業,無奪其時。

15、鞠躬盡瘁,死而後已。

16、靜以修身,儉以養德。

關於諸葛亮的名言警句

17、將不可驕,驕則失禮,失禮則人離,人離則眾叛。

18、恢弘志士之氣,不宜妄自菲薄。

19、國之大務,莫先於戒備。

20、貴而不驕,勝而不悖,賢而能下,剛而能忍。

21、茍全性命於亂世,不求聞達於諸侯。

22、不愛尺壁而重愛寸陰,時難遭而易失也。

23、夫學須靜也,才須學也,非學無以廣才,非志無以成學。

24、夫君子之行,靜以修身,儉以養德,非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。

25、非學無以廣才,非志無以成學。

26、非寧靜無以成學。

27、淡泊以明志,寧靜而致遠。

28、怠慢則不能不開精,險躁則不能理性。

29、大事起於難,小事起於易。

30、不學者,雖存,謂之行屍走肉耳。

31、不傲才以驕人,不以寵而作威。

以上就是有關“諸葛亮名言名句大全 關於諸葛亮的名言警句”的內容瞭,希望每天都能給你帶來正能量,歡迎繼續關註勵志網!