Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

吳承恩名言名句 吳承恩名人名言大全|名言語錄大全

吳承恩名言名句 吳承恩名人名言大全 一竅通,百竅通。避色如避仇,避風如避箭。獨有一枝紅,秋晚花才放。

吳承恩名言名句

1、一竅通,百竅通。

2、避色如避仇,避風如避箭。

3、獨有一枝紅,秋晚花才放。

4、救人一命,勝造七級浮屠。

5、皇帝輪流做,明年到我傢。

6、處世須存心上刃,修身切記寸邊而。

7、天有不測風雲。

8、殺人一萬,自損三千。

9、強中更有強中手。

10、海闊憑魚躍,天高任鳥飛。

11、光陰似箭,日月如梭。

12、人逢喜事精神爽,悶上心來瞌睡多。

13、心行慈善,何需努力看經。

14、一葉浮萍歸大海,人生何處不相逢。

15、雖然吾書名為志怪,蓋不專明鬼,實記人間變異,亦微有鑒戒寓焉。

16、上天無路,人地無門。

17、禽有禽言,獸有獸語。

18、先下手為強,後下手遭殃。

19、出傢人莫說在傢話。

20、好手不敵雙拳。

21、與人方便,自己方便。

22、樹大招風風撼樹,人為高名名喪人。

吳承恩名人名言大全

23、有風方起浪,無潮水自平。

24、黑臉短毛,長喙大耳。

25、單絲不線,孤掌難鳴。

26、世上無難事,隻怕有心人。

27、留情不舉手,舉手不留情。

28、海闊從魚躍,天空任鳥飛。

29、見性志誠,念念回首處,即是靈山。

30、寧惡本鄉一捻土,莫愛他鄉萬兩金。

31、心生種種魔生,心滅種種魔滅。

32、系春情外柳絲長,隔花人遠天涯近。

33、穿花度柳飛如箭,粘絮尋香似落星。小小微軀能負重,器器薄翅會乘風。

34、福無雙降,禍不單行。

35、道高一尺,魔高一丈。

36、雞兒不吃無工之食。

37、菩薩、妖精,總是一念;若論本來,皆屬無有。

38、一言既出,駟馬難追。

39、鴛鴦雙棲蝶雙飛,滿園春色惹人醉。

40、龍生九種,九種各別。

41、但知其一,不知其二。

42、龍遊淺水遭蝦戲,虎落平陽被犬欺。

43、粗柳簸箕細柳鬥,世上誰見男兒醜?

44、十日灘頭坐,一日行九灘。

45、差之毫厘,失之千裡。

46、明人不做暗事。

47、當傢才知柴米價。

48、山高自有客行路,水深自有渡船人。

49、善惡若無報,乾坤莫有私。

50、八仙過海,各顯神通。

51、舉世無人可立志,立志修玄玄自明。

52、好借好還,再借不難。

以上就是有關“吳承恩名言名句 吳承恩名人名言大全”的內容瞭,希望每天都能給你帶來正能量,歡迎繼續關註勵志網!