Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

鼠年的運勢|鼠年生肖

流年各有道,其意皆為異也。那麼鼠年的運勢如何呢?

鼠年的運勢。風水輪流轉,故為吉人天相,此乃各有其道也,景亦為不同,運勢瞬息萬變。

鼠者,地支子水,其為變通之道也,其人至於鼠年間,其運勢各有變,而意皆為不同也。若其行善積德,勤懇勞作,踏實工作,且志向遠大,信心抱負極佳者,其流年必有吉運,常可斂得萬貫傢財,故為生財發傢之道也,子鼠之年,可助其成運,能得佳事,或可收獲意外之喜,使其運勢亨通,風調雨順也。

然世有不測風雲,其人若貪懶懈怠,常為不利之事,損人不利己者,其人之運勢,不可而佳,常為損運,此則鼠年降運之道,應謹慎避之。若其人常心浮氣躁,為事不堪,應修身養性,戒驕戒躁,於此方可為事,擺正心態,方可心想事成也。