Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

鼠年幾月出生好|鼠年生肖

生而各有運也,其意各有志。那麼鼠年幾月出生好呢?

鼠年幾月出生好。屬鼠之人,其地支子水,為之變通之道也,故為佳成,其中自有乾坤也。

屬鼠者,其生於三月,凡有佳運而遇,其皆為成也,故為之道,能納萬物而生也。

其生於四月,則故為財運雙全之子,可為斂財而思也,其中運勢不凡,故其長存。

其生於六月,豐順吉相,流年豐盈,故為佳運,應長持之。其生於七月,豐收佳節,其人相貌不凡,有過人之才,一生衣食無憂,晚景豐順。

其生於九月,常有意外之財,故其常可得成也,事業能得亨通,此乃心想事成。

其生於十一月,則運勢天成,其為事常可得利,故應多為嘗試,而可成也。

其生於十二月,多勞多得,辛勤有望也,此乃利己之道,應謹慎之,方可得財。