Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

端午節的名句名篇 關於端午節的名言警句和詩句|名言語錄大全

端午節的名句名篇 關於端午節的名言警句和詩句 少年佳節倍多情,老去誰知感慨生;不效艾符趨習俗,但祈蒲酒話升平。

一、端午節的名句名篇

七律 端午 [唐] 殷堯藩

少年佳節倍多情,老去誰知感慨生;

不效艾符趨習俗,但祈蒲酒話升平。

鬢絲日日添白頭,榴錦年年照眼明;千載賢愚同瞬息,幾人湮沒幾垂名。

菩薩蠻 宋陳義

包中香黍分邊角。彩絲剪就交絨索。樽俎泛菖蒲。年年五月初。

主人恩義重。對景承歡寵。何日玩山傢。葵蒿三四花。

詩 五月五日 [宋] 梅堯臣

屈氏已沉死,楚人哀不容。

何嘗奈讒謗,徒欲卻蛟龍。

未泯生前恨,而追沒後蹤。

沅湘碧潭水,應自照千峰。

端午日賜衣唐 杜甫

宮衣亦有名,端午被恩榮。

細葛含風軟,香羅疊雪輕。

自天題處濕,當暑著來清。

意內稱長短,終身荷聖情。

五絲 唐 褚朝陽

越人傳楚俗,截竹競縈絲。

水底深休也,日中還賀之。

章施文勝質,列匹美於姬。

錦繡侔新段,羔羊寢舊詩。

但誇端午節,誰薦屈原祠。

把酒時伸奠,汨羅空遠而。

二、關於端午節的名言警句和詩句

節令門 端陽 [清]李靜山

櫻桃桑椹與菖蒲,更買雄黃酒一壺。

門外高懸黃紙帖,卻疑賬主怕靈符。

午日處州禁競渡 [明] 湯顯祖

獨寫菖蒲竹葉杯,蓬城芳草踏初回。

情知不向甌江死,舟楫何勞吊屈來 。

念奴嬌 宋張榘

楚湘舊俗,記包黍沈流,緬懷忠節。誰挽汨羅千丈雪,一洗些魂離別。贏得兒童,紅絲纏臂,佳話年年說。龍舟爭渡,搴旗捶鼓驕劣。

誰念詞客風流,菖蒲桃柳,憶閨門鋪設。嚼徵含商陶雅興,爭似年時娛悅。青杏園林,一樽煮酒,當為澆淒切。南薰應解,把君愁袂吹裂。

午日觀競渡 [明] 邊貢

共駭群龍水上遊,不知原是木蘭舟。

雲旗獵獵翻青漢,雷鼓嘈嘈殷碧流。

屈子冤魂終古在,楚鄉遺俗至今留。

江亭暇日堪高會,醉諷離騷不解愁。

以上就是有關“端午節的名句名篇 關於端午節的名言警句和詩句”的內容瞭,希望每天都能給你帶來正能量,歡迎繼續關註勵志網!