Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

馬的名言警句|經典語錄大全

1、雲橫秦嶺傢何在,雪擁藍關馬不前。

2、馬嘶落日青山暮,雁度西風白草新。

3、馬作的盧飛快,弓如霹靂弦驚。

4、乘騏驥以馳騁兮,來吾道夫先路。

5、春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花。

6、蹀足絆中憤,搖頭櫪上嘶。

7、好山好水看不足,馬蹄催趁月明歸。

8、胡馬依北風,越鳥巢南枝。

9、還似舊時遊上苑,車如流水馬如龍。

10、揮手自茲去,蕭蕭班馬鳴。

11、老驥伏櫪,志在千裡。烈士暮年,壯心不已。

12、懍懍邊風激,蕭蕭征馬煩。

13、龍脊貼連錢,銀蹄白踏煙。

14、亂花漸欲迷人眼,淺草才能沒馬蹄。

15、落日照大旗,馬鳴風蕭蕭。

16、馬思邊草拳毛動,雕眄青雲睡眼開。

17、馬嘶落日青山暮,雁度西風白草新。

18、馬蹄踏水亂明霞,醉袖迎風受落花。

19、馬寅識路真疲路,蟬到吞聲尚有聲。

20、馬作的盧飛快,弓如霹靂弦驚。

21、牧人驅犢返,獵馬帶禽歸。

22、葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。

23、山回路轉不見君,雪上空留馬行處。

24、四山旗似晴霞卷,萬馬蹄如驟雨來。

25、蕭蕭馬鳴,悠悠旆旌。

26、蹀足絆中憤,搖頭櫪上嘶。

27、老驥伏櫪,志在千裡。烈士暮年,壯心不已。