Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

錢鐘書:《槐聚詩存》一九三五年

 錢鐘書:《槐聚詩存》一九三五年

 秣陵雜詩

 非古非今即事詩,杜陵語直道當時。

 雲閑天澹憑君看,六代興亡枉費詞。

秣陵雜詩

 評量抹淡與妝濃,點綴風光策首功。

 除卻夭桃紅數樹,一團夫色有無中。

 「註釋」:寓園桃始華

秣陵雜詩

 鬢毛未改語音存,憔悴京華拙叩門。

 怪底十觴渾不醉,寒灰心事酒難溫。

 方藝生來共飲酒傢

秣陵雜詩

 棲棲南北感勞生,邱隴田園系客情。

 兩歲兩京作寒食,明年何處度清明。

 「註釋」:去歲清明予在北平

秣陵雜詩

 虛傳水軟與山溫,莽莽風沙不見春。

 京洛名都誇後起,略同北相貴南人。

 風鑒書謂南人北相者貴

秣陵雜詩

 山似論文法可師,故都氯象此難追。

 隻如婢學夫人字,宜寫唐臨晉帖詩。

秣陵雜詩

 中年哀樂托無題,想少情多近玉溪。

 一笑升天雞犬事,甘隨黃九墮泥犁。

 「註釋」:吳雨僧師寄示懺情詩

秣陵雜詩

 桃李冰霜憐頰渦,知窮絕塞走明駝。

 歸來抖擻泥沙障,與我京塵較孰多。

絳書來言春遊塞外

 倫敦晤文武二弟

 見我自鄉至,欣如汝返鄉。

 看頻疑夢寐,語雜問傢常。

 既及尊親輩,不遺婢仆行。

 青春堪結伴,歸計未須忙。

牛津公園感秋

 彌望蕭蕭木落稀,等閑零亂掠人衣。

 此心浪說沾泥似,更逐風前敗葉飛。

牛津公園感秋

 綠水疏林影靜涵,秋容秀野似江南。

 鄉愁觸撥幹何事,忽向風前皺一潭。

牛津公園感秋

 一角遙空潑墨深,難將晴雨揣天心。

 族雲恰與幽懷契,商略風前作晝陰。

牛津公園感秋

 無主遊絲裊夕陽,撩人一縷故悠揚。

 回腸九曲心重()結,輸與風前自在長。

 「註釋」:以上一九三五年