Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

老舍:詩二首

 老舍:詩二首

 (一) 昔 年

 我昔生憂患,愁長記憶新;

 童年習凍餓,壯歲飽酸辛。

 滾滾橫流水,茫茫末世人。

 倘無共產黨,荒野鬼為鄰!

 (二) 今 日

 晚年逢盛世,日夕百無憂;

 兒女競勞動,工農共戚休。

 詩吟新事()物,筆掃舊風流。

 莫笑行扶杖,昂昂爭上遊!

 載一九七七年十月《人民文學》