Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

老舍:汕頭行

 老舍:汕頭行

 (一) 流沙水庫

 山抱西南北,東迎曉日開。

 梯田榮桔柚,水電耀樓臺。

 寶血青峰在,流沙雪浪來。

 英雄真不朽,世代奮風雷。

 (二) 過澄海三大橋

 昔從澄海到汕頭,野水荒沙旅客愁。

 眾志成城爭躍進,萬傢移石斷中流。

 人民智慧虹為路,堤岸光輝月入溝。

 寒食秧田千頃碧,飛花滿縣冠山遊。

 (三) 贈澄海藝香潮劇團

 鮮花翠柏喜同堂,澄海春風百卉香。

 一曲宋元遺韻在,冠山韓水此情長。

 (四) 贈廣東潮劇院

 莫誇騎鶴下揚州,渴慕潮汕幾十秋。

 得句馳書傲子()女,春宵聽曲在汕頭。

 姚黃瑰紫費評章,潮劇春花色色香。

 聽得汕頭一夕曲,青山碧海莫相忘。

 一九六二年四月

 載一九六二年四月十七日《羊城晚報》