Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

老舍:北戴河贈四友詩

 老舍:北戴河贈四友詩

 (一) 贈李煥之

 碧海為琴浪作弦,水仙吹笛老龍眠;

 灘頭自有知音客,譜出風雲交響篇!

 (二) 贈李可染

 牧童牛背柳風斜,短笛吹紅幾樹花。

 白石山翁好弟子,善從詩境畫農傢。

 (三) 贈 曹 禺

 推窗默對秦皇島,碧海青天白浪花。

 潮去潮來人不老,昂頭闊步作詩傢。

 (四) 贈陽翰笙

 革命()風雷神鬼驚,旗紅如火大刀橫。

 窮人自有英雄膽,塌下青天雙手擎!

 一九六三年九月

 載一九六三年《詩刊》十一月號