Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

王勃的名言

  1. 老當益壯,寧移白首之心;窮且益堅,不墜青雲之志。 類別:志向
  2. 身可辱,而志不可奪。 類別:志向
  3. 人生百年,猶如一瞬。 類別:人生

Leave a Reply