Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

張載的名言

  1. 人若志趣不遠,心不在焉,雖學無成。 類別:讀書
  2. 人多是恥於問人。假使今日問於人,明日勝於人,有何不可? 類別:智慧
  3. “蒙以養正”,使蒙者不失其正,教人者之功也。 類別:教育
  4. 人若志趣不遠,心不在焉,雖學無成。 類別:學習

Leave a Reply