Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

形容時間快的句子,形容時間過得快的成語詞語

1、日月如梭

 

2、光陰似箭

 

3、轉瞬即逝

 

4、風馳電掣

 

5、歲月如流

 

6、白駒過隙

 

7、曇花一現

 

8、日不暇給

 

9、彈指之間

 

10、勸君惜取少年時。

 

11、明日復明日,明日何其多,我生待明日,萬事成蹉跎。

 

12、少壯不努力,老大徒傷悲。

 

13、年難留,時易損。

 

14、人誤地一時,地誤人一年。

 

15、一年之計在於春,一日之計在於晨。

 

16、稍縱即逝 縱:放;逝:消失。稍微一放松就消失瞭。形容時間或機會等很容易過去。

 

17、一彈指頃 手指一彈的時間。比喻時間極短暫。

 

18、莫等閑,白瞭少年頭,空悲切。

 

19、一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰。

 

20、流水落花春去也,天上人間。

 

21、勸君莫惜金縷衣。

 

22、明日復明日,明日何其多,我生待明日,萬事成蹉跎。

 

23、莫等閑,白瞭少年頭,空悲切。

 

24、一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰。

 

25、天波易謝,寸暑難留。

 

26、三更燈火五更雞,正是男兒讀書時,黑發不知勤學早,白發方悔讀書遲。

 

27、歡娛不惜時光逝。

 

28、世人若被明日累,春去秋來老將至。

 

29、朝看水東流,暮看日西沉。

 

30、人壽幾何?逝如朝霞。

 

31、時無重至,華不在陽。

 

32、少年易學老難成,一寸光陰不可輕。

Leave a Reply