Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

彭端淑的名言

  1. 天下事有難易乎!為之,則難者也易;不為,則易者也難矣。 類別:成功
  2. 天下事有難易乎!為之,則難者也易;不為,則易者也難矣。 類別:失敗

Leave a Reply