Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

徐幹的名言

  1. 學者如登山焉,動而益高,如寤寐焉,久而益足。 類別:學習
  2. 日習則學不忘,自勉則身不墜。 類別:學習
  3. 日習則學不忘,自勉則身不墜。 類別:讀書
  4. 人生一世間,忽若暮春草。 類別:人生
  5. 學者如登山焉,動而益高,如寤寐焉,久而益足。 類別:讀書

Leave a Reply