Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

王充的名言

  1. 處逸樂而欲不放,居貧苦而志不倦。 類別:志向
  2. 胸中不學,猶如手中無錢也。 類別:讀書
  3. 胸中不學,猶如手中無錢也。 類別:學習
  4. 人有知學,則有力矣。 類別:讀書
  5. 人有知學,則有力矣。 類別:學習

Leave a Reply