Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

秦莊襄王有幾個兒子?秦莊襄王贏子楚的兒子介紹

  史書記載秦莊襄王還有一個兒子叫成嶠。

  簡介

  秦國宗室貴族,秦莊襄王之子,是秦始皇同父異母的兄弟。贏政即位後,冊封成嶠為長安君。秦王政八年,公元前239年,成嶠領兵攻打趙軍,由於受人挑撥,起兵反對贏政,兵敗被殺。以下是成嶠討伐贏政所發佈的檄文:

  長安君成嶠佈告中外臣民知悉

  傳國之義,嫡統為尊,覆宗之惡,陰謀為甚。文信侯呂不韋者,以陽翟之賈人,窺咸陽之主器。今王政實非先王之嗣,乃不韋之子也。始以懷娠之妾,巧惑先君;繼以奸生之兒。遂蒙血胤。恃行金為奇策,要返國為上功。兩君之不壽有由,是可忍也?三世之大權在握,孰能禦之!朝豈真王,陰已易嬴而為呂,尊居假父,終當以臣而篡君。社稷將危,神人胥怒,某叨為嫡嗣,欲豈天誅!甲胄幹戈,載義聲而生色;子孫臣庶,念先德以同驅。檄文到日,磨礪以需;車馬臨時,市肆勿變。

相關閱讀推薦:

秦始皇的父親秦莊襄王簡介 秦莊襄王怎麼死的

秦始皇的父親秦莊襄王簡介 秦莊襄王怎麼死的?