Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

揭秘:“孟薑女哭長城”是世人栽贓秦始皇?

  由於兩漢對秦已下惡評,隨著時代的發展,秦的罵名便滾滾而來。發展至唐宋,就有瞭孟薑女對始皇暴政的血淚控訴。這個故事說始皇時,有一個叫范杞梁(或寫作范喜良)的人,結婚剛三天就被征發到北方去修長城。他的妻子孟薑女因對他思念不已,遂跋山涉水,前往修長城的地方尋找他。然而當她歷盡艱辛終於來到長城時,卻得知范杞梁早已去世。悲痛之下,一連哭瞭三天三夜,直哭得感天動地,以至於長城為之崩塌。這就是著名的孟薑女哭長城的故事。然而盡管故事講得有鼻子有眼,但卻更經不起推敲。檢討史籍,可發現這個故事的人物原型實際上是春秋時期齊國的杞梁和他的妻子。據稱齊人杞梁在一次戰役中陣亡,戰後齊莊公在郊吊唁杞梁,由於根據禮制婦人無外事。因而他的妻子認為杞梁要是有罪,就不應該勞煩國君吊問。如果無罪,她們還有先人留下的破敝的房子,因此她認為自己不應該在郊外接受齊莊公的吊唁。齊莊公於是到杞梁的傢中吊唁他。

  歷史發展到漢代,在漢人劉向的《列女傳》與《說苑》這兩部著作中,關於這件事又有瞭崩城之說。據《列女傳》稱杞梁的妻子由於沒有孩子,因而無所歸依,接受齊莊公吊唁後,在城下枕著她丈夫的屍體痛哭,感動得路過的人都為之流淚,這樣哭瞭十天,結果城墻為崩塌。《說苑》內容與此大同小異。

  到瞭唐代,民間盛傳杞梁妻事,久之遂與秦朝修長城事產生瞭聯系。如晚唐五代的貫休和尚有《杞梁妻》詩雲:“秦之無道兮四海枯,築長城兮遮北胡。築人築土一萬裡,杞梁貞婦啼嗚嗚。上無父兮中無夫,下無子兮孤復孤。一號城崩塞色苦,再號杞梁骨出土。疲魂饑魄相逐歸,陌上少年莫相非。”

秦始皇銅像

  此後孟薑女哭長城之說遂廣為流佈,而幾成定論。有的雖明知其假,但禁不住其中所蘊含的道德教化思想的誘惑,而甘願上當受騙,並自願以訛傳訛。

  因此自宋以後,學者以之考史,如宋樂史的《太平寰宇記》在提到秦長城時說:“秦長城是秦始皇讓蒙恬輔佐他的兒子扶蘇所築,東西長萬裡,杞梁妻哭城崩得夫骨,指的就是這個長城。”

  詩人以之命篇,如元楊維禎的《杞梁妻》雲:“極苦復極苦,放聲一長哀。青天為之雨,長城為之摧。為招淄水魂,共上青陵臺。”

  伶人以之入戲,如宋元時有《范杞良一命亡沙塞,孟薑女千裡送寒衣》之戲文,而元明雜劇亦有《孟薑女死哭長城》之劇目。

  民間為之建祠,如據清人稱在山海關、山西潞空、直隸古北口都立有薑女祠。顯然關於孟薑女哭長城一事,自宋代以來近乎眾口一詞,於是始皇便更加臭名昭著瞭。