Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

如何評價紀曉嵐?歷史上真實的紀曉嵐是怎樣的人

  中國的清代,有一位在正史和野史中都很炫人耳目的人物,他不僅在正統的史傳中占盡風光,而且在民間也有很好的口碑。

  這個人物,便是乾隆時期執學術牛耳,成為一代文宗的紀曉嵐。

  紀曉嵐,名昀,曉嵐為其字,號春帆,別號茶星、三十六亭主人、觀弈道人,晚號孤石老人、石雲。直隸河間府獻縣人(今屬河北省滄縣)。他是乾隆丁卯科順天第一名舉人,甲戌科進士改翰林院庶吉士,授編修,辦理院事,歷任日講起居註官、侍讀左庶子、侍讀學士,後來因為牽扯進他的兒女親傢___兩淮鹽運使盧見曾(字澹園,又字抱孫,號雅雨、道悅子,山東德州人,任長蘆、兩淮鹽運使)的一個案子,被發配到烏魯木齊,在戍所裡任印務章京,鞅掌簿書,那是乾隆三十四年的事。第三年便被恩命召還,復任編修。從此在宦途上一帆風順,歷任日講起居註官侍讀侍講學士、詹事府詹事、內閣學士、總理中書科事務。也任過兵部侍郎、都察院左都禦史、兵部尚書、禮部尚書,誥受光祿大夫,經筵講官兼文淵閣直閣事,賜紫禁城內騎馬。

  紀曉嵐一生,做瞭很多事情,有兩件事情做得最多,一是主持科舉,二是領導編修。他曾兩次為鄉試考官,六次為文武會試考官,故門下士甚眾,在士林影響頗大。其主持編修,次數更多,先後做過武英殿纂修官、三通館纂修官、功臣館總纂官、國史館總纂官、方略館總校官、四庫全書館總纂官、勝國功臣殉節錄總纂官、職官表總裁官、八旗通志館總裁官、實錄館副總裁官、會典館副總裁官等。人稱一時之大手筆,實非過譽之辭。紀曉嵐晚年,曾自作挽聯雲:“浮沉宦海同鷗鳥;生死書叢似蠹魚”,堪稱其畢生之真實寫照。

  紀曉嵐天資穎悟,才華過人,幼年即有過目成誦之譽,但其學識之淵博,主要還是力學不倦的結果。他三十歲以前,致力於考證之學,“所坐之處,典籍環繞如獺祭。三十以後,以文章與天下相馳驟,抽黃對白,恒徹夜構思。

  嘉慶帝禦賜碑文說他:“敏而好學可為文,授之以政無不達”。紀曉嵐一生才華和學術成就十分突出,他在清代被公認為文壇泰鬥,學界領袖,一代文學宗師,在中國和世界文化史上是一位文化巨人。他一生詼諧、滑稽,機敏多變,才華出眾,給後世留下許多趣話,素有“風流才子”和“幽默大師”之稱。他是清代著名的學者、詩人、目錄學傢和小說傢。

  至於說影視劇裡說他和和珅鬥,那都是編出來的。事實上,紀曉嵐與和珅的關系就像是忘年交。年輕的和珅處世外向潑辣。年老的、處世逐漸內斂圓滑的紀曉嵐會時時善意地提醒和珅。兩人既有政見不同帶來的爭吵,也有默契的配合。在工作中,更多的是和珅對紀曉嵐的關照;在人際關系上,更多的是紀曉嵐對和珅的幫助。

相關閱讀推薦:

荒唐紀曉嵐軼聞:脫光衣服上班當場被乾隆捉住

吃貨紀曉嵐饞嘴烤鴨 半夜買鴨買到泥做的假鴨

歷史上的今天3月14日 鐵齒銅牙紀曉嵐逝世

清代紀曉嵐的故事

紀曉嵐筆下“玩具總動員”:瓦壇成變形金剛