Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

古詩名句——愁恨悲歡

 1.戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰——《詩經.小雅.小雯》
 2.前不見古人,後不見來者.念天地之悠悠,獨愴然而涕下——唐.陳子昂《登幽州臺歌》
 3.白發三千丈,緣愁似個長——唐.李白《秋浦歌》
 4.冠蓋滿京華,斯人獨憔悴——唐.杜甫《夢李白》
 5.自是人生長恨水長東——南唐.李煜《相見歡》
 6.問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流——南唐.李煜《虞美人>>
 7.抽刀斷水水更流,舉杯消愁愁更愁——唐.李白《宣州謝眺樓做官別校書叔雲》
 8.十年一覺揚州夢,贏得青樓薄幸名——唐.杜牧《遣懷》
 9.苦恨年年壓金線,為他人作嫁衣裳——唐.秦韜玉《貧女》
 10.此情可待成追憶,隻是當時已惘然——唐.李商隱《錦瑟》
 11.天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期——唐.白居易《長恨歌》
 12.別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲——唐.白居易《琵琶行》
 13.出師一表真名世,千載誰堪伯仲間——宋.陸遊《書憤》
 14.羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關——唐.王之煥《涼州詞》
 15.莫道不消魂,簾卷西風,人比黃花瘦——宋.李清照《醉花陰》
 16.尋尋覓覓,冷冷清清,淒淒慘慘戚戚——宋.李清照《聲聲慢》
 17.此情無計可消除,才下眉頭,卻上心頭——宋.李清照《一剪梅》
 18.少年不識愁滋味,愛上層樓.愛上層樓,為賦新詞強說愁——宋.辛棄疾《醜奴兒.書博山道中壁》
 19.人到愁來無處會,不關情處總傷心——宋.黃庭堅《和陳君儀讀太真外傳》
 20.悄立市橋人不識,一星如月看多時——清.黃仲則《癸已除夕偶成》
 21.今年歡笑復明年,秋月春風等閑度——唐.白居易《琵琶行》
 22.春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花——唐.孟郊《登科後》
 23.陶陶然樂在其中——唐.楊炯《登秘書省閣詩序》
 24.白日放歌須縱酒,青春作伴好還鄉——唐.杜甫《聞官軍收河南河北》
 25.卻看妻子愁何在,漫卷詩書喜欲狂——唐.杜甫.同上

Leave a Reply