Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

古詩名句——天地山水

 1. 雄雞一唱天下白——唐.李賀《致酒行》
 2. 野曠天低樹, 江清月近人——唐.孟浩然《宿建德江》
 3. 野曠沙岸凈, 天高秋月明——(南朝宋)謝靈運《初去郡》
 4. 天蒼蒼, 野茫茫,風吹草低見牛羊——(北齊)北朝民歌《敕勒歌》
 5. 一夫當關, 萬夫莫開——唐.李白《蜀道難》
 6. 青山看不厭,流水趣何長——唐.錢起《陪考功王員外城東池亭宴》
 7. 江作青羅帶,山如碧玉簪——唐.韓愈《送桂州嚴大夫同用南字》
 8. 青山遮不住,畢竟東流去——宋.辛棄疾《菩薩蠻。書江西造口壁》
 9. 會當凌絕頂,一覽眾山小——唐.杜甫《望嶽》
 10. 江流天地外,山色有無中——唐.王維《漢江臨泛》
 11. 雲來山更佳,雲去山如畫,山因雲晦明,雲共山高下——元.張養浩《雙調雁兒落兼得勝令》
 12. 兩岸青山相對出,孤帆一片日邊來——唐.李白《望天門山》
 13. 橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。 ——宋.蘇軾《題西林壁》
 14. 山重水復疑無路,柳暗花明又一村——宋.陸遊《遊山西村》
 15. 一水護田將綠繞,兩山排闥送青來——宋.王安石《書湖陰先生壁》
 16. 餘霞散成綺,澄江靜如練——(南朝)齊.謝眺《晚登三山還望京邑》
 17. 氣蒸雲夢澤,波撼嶽陽城——唐.孟浩然《望洞庭湖贈張丞相》
 18. 黃河之水天上來,奔流到海不復回——唐.李白《將進酒》
 19. 飛流直下三千尺,疑是銀河落九天——唐.李白《望廬山瀑佈》
 20. 孤帆遠影碧空盡,惟見長江天際流——唐.李白《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》
 21. 水光瀲灩晴方好,山色空蒙雨亦奇——宋.蘇軾《飲湖上初晴後雨》

Leave a Reply