Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

古代詩詞名句集粹——天地山水

  1.雄雞一唱天下白–唐.李賀《致酒行》

  2.野曠天低樹,江清月近人–唐.孟浩然《宿建德江》

  3.野曠沙岸凈,天高秋月明–(南朝宋)謝靈運《初去郡》

  4.天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊–(北齊)北朝民歌《敕勒歌》

  5.一夫當關,萬夫莫開–唐.李白《蜀道難》

  6.青山看不厭,流水趣何長–唐.錢起《陪考功王員外城東池亭宴》

  7.江作青羅帶,山如碧玉簪–唐.韓愈《送桂州嚴大夫同用南字》

  8.青山遮不住,畢竟東流去–宋.辛棄疾《菩薩蠻。書江西造口壁》

     9.會當凌絕頂,一覽眾山小–唐.杜甫《望嶽》

  10. 江流天地外,山色有無中–唐.王維《漢江臨泛》

     11.雲來山更佳,雲去山如畫,山因雲晦明,雲共山高下–元.張養浩《雙調雁兒落兼得勝令》

  12.兩岸青山相對出,孤帆一片日邊來–唐.李白《望天門山》

  13.橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。–宋.蘇軾《題西林壁》

  14.山重水復疑無路,柳暗花明又一村–宋.陸遊《遊山西村》

  15.一水護田將綠繞,兩山排闥送青來–宋.王安石《書湖陰先生壁》

  16.餘霞散成綺,澄江靜如練–(南朝)齊.謝眺《晚登三山還望京邑》

  17.氣蒸雲夢澤,波撼嶽陽城–唐.孟浩然《望洞庭湖贈張丞相》

  18.黃河之水天上來,奔流到海不復回–唐.李白《將進酒》

  19.飛流直下三千尺,疑是銀河落九天–唐.李白《望廬山瀑佈》

  20.孤帆遠影碧空盡,惟見長江天際流–唐.李白《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》

  21.水光瀲灩晴方好,山色空蒙雨亦奇–宋.蘇軾《飲湖上初晴後雨》

Leave a Reply