Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

古代詩詞名句集粹——日月風雨

  1.崢嶸赤雲西,日腳下平地–唐.杜甫《羌村三首》

  2.夕陽無限好,隻是近黃昏–唐.李商隱《樂原遊》

  3.暮靄生深樹,斜陽下小樓–唐.杜牧《題揚州禪智寺》

  4.一道殘陽鋪水中,半江瑟瑟半江紅–唐.白居易《暮江吟》

  5.明月幾時有?把酒問青天–宋.蘇軾《水調歌頭》

  6.海上生明月,天涯共此時–唐.張九齡《望月懷遠》

  7.明月卻多情,隨人處處行–宋.張先《菩薩蠻》

  8.明月照高樓,流光正徘徊–三國.魏.曹植《怨歌行》

  9.照之有餘輝,攬之不盈手–晉.陸機《擬明月何皎皎》

  10.月出驚山鳥,時鳴春澗中–唐朝.王維《鳥鳴澗》

  11.月光如水水如天–唐.趙嘏《江樓感舊》

  12.人攀明月不可得,月行卻與人相隨–唐.李白《把酒問月》

  13.暮雨不來春不去,花滿地月朦朧–宋.賀鑄《江城子》

  14.山風吹空林,颯颯如有人–唐朝–岑參《暮秋山行》

  15.好雨知時節,當春乃發生。隨風潛入夜,潤物細無聲–唐.杜甫《春夜喜雨》

  16.細雨魚兒出,微風燕子斜–唐.杜甫《水檻遣心二首》

  17.微雨池塘見,好風襟袖知–唐朝.杜牧《秋思》

  18.山雨欲來風滿樓–唐.許渾《咸陽城西樓晚眺》

  19.細雨濕衣看不見,閑花落地聽無聲–唐朝.劉長卿《別嚴士元》

  20.黑雲翻墨未遮山,白雨跳珠亂入船–宋.蘇軾《元月廿七日望湖樓醉書》

  21.黑雲壓城城欲摧,甲光向日金鱗開–唐.李賀《雁門太守行》

  22.柴門聞犬吠,風雪夜歸人–唐.劉長卿《逢雪宿芙蓉山主人》

  23.春雪滿空來,觸處似花開。不知園內樹,若個是真梅–唐.東方虯《春雪》

  24.燕山雪花大如席,片片吹落軒轅臺–唐朝.李白《北風行》

  25.忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開–唐朝.岑參《白雪歌送武判官歸京》

Leave a Reply