Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《格言聯壁》中的名言名句

  1. 志之所趨,無遠弗屆;窮山距海,不能限也。志之所向,無堅不入;銳兵精甲,不能禦也。 類別:志向
  2. 非讀書,不畚入聖賢之域。非積德,不能生聰慧之兒。 類別:讀書
  3. 讀書貴能疑,疑乃可以啟信。讀書在有漸,漸乃克底有成。 類別:讀書
  4. 不讓古人,是謂有志。不讓今人,是謂無量。 類別:志向
  5. 天下無不可化之人,但恐誠心未至。天下無不可為之事,隻怕立志不堅。 類別:志向
  6. 讀書貴能疑,疑乃可以啟信。讀書在有漸,漸乃克底有成。 類別:學習
  7. 讀書既未成名,究竟人高品雅。修德不期獲報,自然夢穩心安。 類別:讀書

Leave a Reply