Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

羊年廚房專用對聯精選_春節對聯

 1.廚內青蔬酬上客,堂前珠履耀門庭。

 2.自愧廚中無盛饌,乃欣堂上有嘉賓。

 3.幸有名師調美味,隻憑巧手煮清羹。

 4.高廚巧做三鮮美,妙手熟調五味香。

 5.名廚飯菜有風味,雅座醇醪滋太和。

 6.粒米皆從辛苦得,寸薪不是等閑來。

 7.斟釀愧無茅臺酒,設肴難取武昌魚。

 8.莫道魯酒無美味,惟有青菜是珍肴。

 9.廚師難調千種味,筵席總合萬人心。

 10.菜不時興市場遠,味真鮮美技術高。

 11.烹調應從儉,包含莫鋪張。

 12.養體多珍品,衛生合素餐。

 13.尋常無異味,鮮潔即傢珍。

 14.八珍烹喜氣,五味調新香。

 15.調羹自有烹羹手,飲酒毋忘釀酒人。

 16.生活樸素陳薄蔬,飲食衛生就味鮮。

 17.油鹽柴米宜具備,苦淡酸甜任烹調。

 18.飯菜油鹽無兩樣,色型氣味不一般。

 19.市遠無多新時菜,傢貧隻有舊酒醅。

 20.聊借東風娛客醉,愧無盛饌佐君餐。

 21.堂內精心調五味,堂肖聚首會三親。

 22.廚中妙手調美味,席上野芹散奇香。

 23.喜糖喜酒辦喜事,佳菜佳肴筵佳賓。

 24.慚愧廚中無美料,幸運名師有佳烹。

 25.廚中愧乏翡翠料,名師料理藻芹香。

 26.廚內青蔬酬上客,洞房花燭照新人。