Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

夢見大烏鴉

夢見一隻大烏鴉,預示倒黴的運氣,不利的環境。

年輕女子如果夢見大烏鴉,暗示她的心上人將背叛她。

原版周公解夢:

捕捉烏鴉,爭鬥勝。《周公解夢》

見烏鴉者,主失財。《周公解夢》

夢慈烏反哺,大吉。慈烏,孝鳥也,母老病則反哺之。夢此者,主有仁孝之子,竭力奉養;賢淑之女,盡禮歸寧。老者安全,少者和順。《夢林玄解》

夢見白頸鴉。貧人主得財,受屈者主得白。孕婦夢之,主生孝子。病人主兇兆。有喪服者,主為佳兆。《斷夢秘書》

夢身化為烏,主諸事成就。《斷夢秘書》

夢食鴉肉,吉。主災消禍解,疾病愈,官訟散,是非口舌和解,不祥之事遠去,無任何侵擾。《夢林玄解》

夢烏鴉銜物於庭前。此夢兇多吉少。烏鴉為不樣之鳥,銜物於庭前,必其傢禍福,以此預報也。當以所銜何物占之,善物主吉,惡物主兇。《夢林玄解》

夢烏鴉啄己腸。夢者父母有殃,子孫有悔,妻孥鬥口,鄰裡鬧訟。《夢林玄解》

夢煙中鴉亂飛。主災禍重重、口舌是非之象。《夢林玄解》

烏鴉過頭,主兇事。《周公解夢》

烏鴉食蝗蟲,友助。《周公解夢》