Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

關於酒的名言名句

●醉翁之意不在酒,尖乎山水之間也(宋·歐陽修)

●棋罷不知人世換,酒闌無奈客思傢(宋·歐陽修)

●有客無酒,有酒無肴;月白風清,如此良夜何?(宋·蘇軾)

●酒濃春入夢,窗破月尋人(宋·毛榜)

●莫笑農傢臘酒渾,豐年留客足雞豚(宋·陸遊)

●柴米無妻,酒肉朋友

●酒腸寬似海,詩膽大於天(唐·劉叉)

●酒之於詩人如駿馬添翼,飲水者隻能得到小馬駒(尼開涅圖斯)

●酒就是歌,歌就是酒,酒和歌本是一傢子(愛獻生)

●宴不設酒叫什麼宴?酒不伴歌叫什麼酒(斯·菲利狄斯)

●酒歌伴我度今宵,直待晨暉映玉杯(普羅佩提烏斯)

●功名萬裡外,心事一杯中(唐·高適)

●勿言一樽酒,明日難重持(南北朝·沈約)

●高樓送客不能醉,寂寂寒江明月心(唐·王易齡)

●強飲離前酒,終傷別後神(唐·宋之問)

●勸君更進一杯酒,西出陽關無故人(唐·王維)

●對酒已成千裡客,望山空寄西鄉心(唐·盧綸)

●一樽別酒苦匆匆,還似隴頭流水,多西東(宋·晁端禮)

●花落一杯酒,月明千裡心(宋·鄭裡肖)

●願君把酒休惆悵,四海由來皆兄弟(元·李俊民)

●悲歡聚散一杯酒,南北東西萬裡程(元·王實甫)

●逢君貰酒固成醉,醉後焉知世上情(唐·蔡希寂)

●綠紋新醅酒紅泥小火爐。晚來天欲雪,能飲一杯無(唐·白居易)

●酒逢知己飲,詩向會人吟(宋·普濟)

●酒逢知己千杯少,話不投機半句多

●遙知天涯一樽酒,能憶天涯萬裡人(宋·歐陽修) 談話時以酒助興,就會趣味橫溢(龐弗雷特)

●世事今如臘酒濃,交情自古春雲薄(宋·蘇軾)

●有酒膛肉多弟兄,急難何見一人

●酒能給社交場帶來其他任何東西都無法帶來的熱鬧氣氛(本涅特)

●酒能把各種各樣的人聚集到一塊(歐洲) ●酒杯裡竟能蹦出友誼來(蓋伊)

●酒杯裡亦能翻船

●酒能成事,酒能敗事

●能益人,亦能損人(晉·張湛)

●飲酒可以陶情性,劇飲過多防百病(孫真人衛生歌)

●少飲則和血行氣,壯神禦寒,消愁遣興;痛飲則傷神耗生,損胃亡精(本草綱目)

●美酒乃耗財病胃(德國)

●德是燒身硝焰,色為割肉鋼刀(明·馮夢龍)

●飲酒過度,喪生之源

●為健康舉杯實際上就是為病魔舉杯(托·富勒)

●酒是冬天的火

●人生得意須盡歡,莫使金樽空對月(唐·李白)

●莫思身外無窮事,且盡生前有限杯(唐·杜甫)

●對酒當歌,人生幾何(三國·曹操)

●詩萬首,酒千觴,幾曾著眼看侯王(宋·朱敦儒)

●光陰如電逝難追,百歲開懷能幾回(明·陸采)

●腹中書萬卷,身外酒千杯(唐·杜牧)

●少壯飲酒,老來隻能喝水(阿納卡西斯)

●好漢不僅應風流於情場,還應爭雄於酒場(埃·雷·魯賓遜)

●有酒不飲白釀酒,有壇不傾枉造壇(理·斯托達德)

●酒神永遠盡如意,永遠青春不老(約·德萊頓)

●葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催,醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回(唐·王翰)

●莫貪意外之財,莫飲過量之酒(清·朱柏廬)

●傾壇飲酒,難知其味(歐洲)

●酗酒是毀滅的同義詞(畢達哥拉斯)

●哪裡酗酒成風,哪裡就無法無天(喬叟)

●酒杯中可見天堂,但縱情狂飲隻能下地獄(歐洲)

●暴飲是百害之母(英國)

●暴飲能使人如惡魔(英國)

●酒鬼唯一的財富是酒杯(英國)

●飲酒如水者比酒還不值(波丁沙托)

●破除萬事無過酒(唐·韓愈)

●不是春來偏愛酒,應須得酒遣春愁(唐·徐凝)

●三杯和萬事,一醉解千愁(元·武漢臣)

●驅然知酒力,破睡見茶功(唐·白居易)

●情多最恨花無語,愁破方知酒有權(唐·鄭谷)

●酒力不能久,愁恨無可醫(唐·杜荀鶴)共2頁,當前第1頁12

Leave a Reply