Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

今日的名言名句

●把握住今天。勝似兩個明天

●昨天不能換回來,明天還不確實,而確有把握的就是今天。今日一天,當明天兩天 (耶曼遜)

●明天如有事,今日就去做

●最朦朧的新紀元就是今天(羅伯特·路易斯·史蒂文生)

●向今天獻出自己的人,沒有哪一個是給浪費掉的(意大利)

●要有好的明天,就得從今天做起(蘇聯)

●抓住今天,才能不丟失明天(菲律賓)

●對勞動者來說,五十個今天勝過一百個明天(日本)

●忘掉今天的人將被明天忘掉(德國)

●不惜寸陰於今日,必留遺憾於明天(法國)

●要生活呀啊,信我的話,別等待明天,就在今天采摘生命的玫瑰吧(龍沙)

●今日復今日,今日何其少!今日又不為,此事何時瞭?人生百年幾今日,今日不為真可惜!若言姑待明朝至,明朝又有明朝事。為君聊賦《今日》詩,努力請從今日始!(明·文嘉)

●昨日之日不追,今日之日須臾期(唐·盧令)

●來世不可待,往世不可追也(莊子)

●今日不為,明日亡貨。昔之日已往而不來矣(管子)

●今朝有事今日做,明朝可能阻礙多(英國)

●今日之蛋,勝於明日之雞(土其耳)

●今天事,今天做,太陽決不會為你而再升(法國)

 

Leave a Reply