Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

宋徽宗明節皇後簡介 宋徽宗寵妃小劉氏生平

 明節皇後(1088年-1121年)劉氏,北宋宋徽宗寵妃,追贈皇後。

 劉氏出生低微,父親為酒保,後入宮給宋哲宗昭懷皇後做瞭婢女。昭懷皇後死,她出宮,但後又由內侍楊戩引薦入宮,封為安妃。因為劉安妃與劉貴妃為同姓,便被劉貴妃收為養女。

 劉妃天資聰穎,善解人意,且心靈手巧,善化妝,每造一件新衣服,立刻被人仿制,因姿色明艷,聰穎機靈,而深得宋徽宗喜愛,初封為才人,後晉封淑妃,稱安妃。生下三子一女,即建安郡王趙柍、嘉國公趙椅、英國公趙楒和和福帝姬。宣和三年(1121年)安妃一病不起,薨逝,享年三十四歲,追封為皇後,謚曰明節。徽宗對其死大感悲慟,其時宮人皆泣悼之,崔妃卻面無戚容,徽宗又悲痛又氣憤,其後借故將之貶為庶人。

 徽宗對安妃念念不忘,第二年賞燈時節,他回想起和安妃出行的情景,不禁悲從中來,寫下瞭《醉落魄·預賞景龍門追悼明節皇後》一詞:

 無言哽咽,看燈記得年時節。

 行行指月行行說,願月常圓,休要暫時缺。

 今年華市燈羅列,好燈爭奈人心別。

 人前不敢分明說。不忍抬頭,羞見陽時月。

 史籍記載

 宋史卷二百四十三 列傳第二◎後妃下

 時又有安妃劉氏者,本酒保傢女。初事崇轉宮,宮罷,出居宦者何聽傢。內侍楊戩譽其美,復召入。妃以同姓養為女,遂有寵,為才人,進至淑妃。生建安郡王楧、嘉國公椅、英國公楒、和福帝姬。政和四年,加貴妃。朝夕得侍上,擅愛顓席,嬪禦為之稀進。擢其父劉宗元節度使。

 妃天資警司,解迎意合旨,雅善塗飾,每制一服,外間即效之。林靈素以技進,目為九華玉真安妃,省其像於神霄帝君之左。宣和三年薨,年三十四。初謚明節和文,旋用明達近比,加冊贈為皇後,葬其園之北隅。帝悼之甚,後宮皆往唁,帝相與啜泣。崔妃獨左視無戚容,帝悲怒,疑其為厭蠱。卜者劉康孫緣妃以進,喜妄談休咎,捕送開封獄。醫曹孝忠竺疾無狀,閣內待王堯臣坐盜金珠及出金明池遊宴事,亻並鞫治。獄成,同日誅死。遂廢崔妃為庶人。崔生王椿及帝姬五人雲。

相關閱讀推薦:

宋徽宗明達皇後簡介 宋徽宗明達皇後子女有哪些

宋徽宗下一個皇帝是誰?宋徽宗之後的皇帝是誰

宋徽宗惠恭皇後簡介 顯恭皇後王氏生平

北宋神宗欽慈皇後陳氏簡介 宋徽宗生母陳皇後生平

被俘後竟依然貪戀女色:宋徽宗在金國生六子八女