Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

宋神宗趙頊欽聖皇後簡介 宋神宗向皇後生平

 向皇後(1046年―1101年),祖籍河內(今河南沁陽)人,後因變故全傢遷居於潯陽(今湖北黃梅縣),宰相向敏中曾孫女,宋神宗趙頊皇後。1085年,宋哲宗繼位,尊為皇太後。1100年宋哲宗去世,一度臨朝聽政。力排宰相章惇之議,擁立端王趙佶為帝,是為宋徽宗。

 向皇後,河內(今河南沁陽)人,生於宋仁宗慶歷六年(1046年),宰相向敏中的曾孫女,青州知府向經之女。

 治平三年(1066年),向氏嫁於潁王趙頊,封安國夫人。治平四年(1067年),宋英宗駕崩,潁王趙頊即位,是為宋神宗。向氏立為皇後。為立太子之事,宋神宗一直猶豫不決,向皇後便稱贊第六子安郡王趙煦賢達,遂定建儲之議,趙煦成為太子。

 元豐八年(1085年),宋神宗駕崩,趙煦即位,是為宋哲宗。尊向皇後為皇太後。宣仁皇後命葺慶壽故宮以居後,向皇後辭曰:“安有姑居西而婦處東,瀆上下之分。”不敢徙,遂以慶壽後殿為隆佑宮居之。宋哲宗將卜後及諸王納婦,向太後令娘傢向氏族中不要以女參選。族黨有欲援例以恩換合職,及為選人求京秩者,且言有特旨,向太後曰:“吾族未省用此例,何庸以私情撓公法。”一不與。元符三年(1100年),宋哲宗猝然駕崩,無子。向皇後獨決策迎立端王趙佶。宰相章惇表示異議,但向太後終未改變主意。

 端王即位,是為宋徽宗。請向太後權同處分軍國事,向太後以長君辭。宋徽宗泣拜,乃移時乃聽。凡紹聖、元符以還,敦所斥逐賢大夫士,稍稍收用之。故事有如禦正殿、避傢諱、立誕節之類,皆不用。至聞賓召故老、寬徭息兵、愛護百姓崇尚節儉。同年六月,即還政於宋徽宗。

 建中靖國元年(1101年)正月,向太後去世,享年五十六歲。宋徽宗追念不已,乃數次加封向太後的兄弟向宗良、向宗回,皆位開府儀同三司,封郡王。而自向敏中以上三世,亦追列王爵,這是非常之殊榮。

 史書記載

 《宋史·列傳第二後妃下》:

 神宗欽聖憲肅向皇後,河內人,故宰相敏中曾孫也。治平三年,歸於潁邸,封安國夫人。神宗即位,立為向皇後。帝不豫,後贊宣仁後定建儲之議。哲宗立,尊為皇太後。宣仁命葺慶壽故宮以居後,後辭曰:“安有姑居西而婦處東,瀆上下之分。”不敢徙,遂以慶壽後殿為隆祐宮居之。帝將卜後及諸王納婦,後敕向族勿以女置選中。族黨有欲援例以恩換閤職,及為選人求京秩者,且言有特旨,後曰:“吾族未省用此例,何庸以私情撓公法。”一不與。帝倉卒晏駕,獨決策迎端王。章惇異議,不能沮。

 徽宗立,請權同處分軍國事,後以長君辭。帝泣拜,移時乃聽。凡紹聖、元符以還,惇所斥逐賢大夫士,稍稍收用之。故事有如禦正殿、避傢諱、立誕節之類,皆不用。至聞賓召故老、寬徭息兵、愛民崇儉之舉,則喜見於色。才六月,即還政。

 明(1101年)年正月崩,年五十六。帝追念不已,乃數加恩兩舅,宗良、宗回,皆位開府儀同三司,封郡王。而自敏中以上三世,亦追列王爵,非常典也。

相關閱讀推薦:

北宋仁宗溫成皇後簡介 宋仁宗張貴妃生平介紹

宋哲宗有幾個皇後?宋哲宗後妃有哪些

二度被廢又二度復位的北宋傳奇皇後:元祐皇後簡介

陳阿嬌的人生悲劇:從金屋藏嬌的皇後到長門遺恨

揭秘北宋一代賢後曹皇後:不徇私情垂范百世

宋仁宗慈聖光獻皇後曹氏簡介 宋仁宗曹皇後生平