Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

從騎奴到戰無不勝的大司馬大將軍:大漢名將衛青

歷史上戰無不勝的將軍有很多,但下場大有不同。有的功高蓋主慘死,有的自以為是起兵造反等等。但漢武帝時期的衛青是這些將軍中的一個例外,他戰無不勝攻無不取,但他始終記得自己曾經是一個“騎奴”,一生小心翼翼、如履薄冰。沒有因為自己的姐姐受寵而驕傲,也沒有因為自己戰功赫赫而自大,這份寵辱不驚,是我們現在每個人都值得學習的。

衛青的身世悲慘,母親是曹壽(西漢開國名將曹參的後代)傢裡的仆人衛媼,衛媼丈夫死後與縣吏鄭季私通,生下瞭衛青。衛青是私生子這樣的身世,在那個遙遠的封建社會是被人唾棄的,就算是現在,也是被別人看不起的。甚至他的生父都看不起他,拿他當奴隸看待。最終衛青選擇離開,重新回到瞭自己的母親身邊,做瞭平陽公主傢的騎奴。

漢武帝建元二年春,衛青的姐姐衛子夫被灞上掃墓做客平陽府的漢武帝看中。衛青後與姐姐一並進宮,在建章宮當差。這是他的人生轉折。

後面的故事相必大傢都很清楚瞭,衛子夫受寵,衛青也跟著姐姐沾光,平步青雲,當然這與衛青本身的能力是分不開的。

《史記》記載:衛青河南之戰,以3800戶封長平侯,河朔之戰,益封3000戶,破右賢王,益封6000戶,共12800戶。加上三子為侯,各1300戶,總計萬六千七百戶。

漢武帝元光六年,匈奴又一次興兵南下直指上谷。衛青為車騎將軍,領兵一萬迎擊匈奴。衛青雖然是首次出征,但果敢冷靜,深入險境,直搗匈奴祭天聖地龍城,虜700人,取得勝利。另外三路,兩路失敗,一路無功而還,隻有衛青勝利凱旋,漢武帝封衛青為關內侯。龍城之戰是自漢初以來對戰匈奴的首次勝利,這次勝利讓所有人有瞭對匈奴作戰的信心,也是漢匈戰爭的轉折點,具有劃時代的意義。同樣也是衛青人生的轉折點。

漢武帝元朔元年秋,衛青為車騎將軍出雁門,領三萬騎兵,長驅而進斬首虜數千人。

漢武帝元朔二年,衛青率大軍進攻匈奴盤踞的河南地,最終漢軍活捉敵兵數千人,奪取牲畜數百萬之多,控制瞭河套地區。此役漢軍全甲兵而還,衛青立有大功,被封為長平侯,食邑3800戶。

漢武帝元朔五年春,朝廷命令車騎將軍衛青率領三萬騎兵,出擊高闕,此役漢軍俘虜右賢王的小王十餘人,男女1.5萬餘人,牲畜達千百萬頭。漢武帝到軍中拜衛青為大將軍,加封食邑6000戶,所有將領歸他指揮。衛青的三個還在襁褓中的兒子,被漢武帝封為列侯。

漢武帝元朔六年,衛青為大將軍兩次領十萬騎兵掃蕩漠南伊稚斜單於大本營。殲敵過萬。

漢武帝元狩四年春,出擊漠北,漠北之戰擊潰瞭匈奴在漠南的主力,逐漸向西北遷徙,十幾年內再無南下之力。漢武帝特加封他為大司馬,得以管理日常的軍事行政事務,以代太尉之職。

漢武帝元封五年,衛青去世。

從騎奴到大司馬,看似一個不可能實現的跨越,在衛青身上實現瞭,可能我們會說他有一個好姐姐,但從古至今有好姐姐的人多瞭,有衛青這樣成就的人並不多,外界因素固然重要,可再重要也重要不過自身的努力。

相關閱讀推薦:

大漢盛世抗擊匈奴的最傑出的將領:衛青和霍去病

衛青替李廣求情免罪:初戰勝利有賴於李廣的牽制

霍去病為何比衛青更受重用:霍去病是漢武帝教的

讓匈奴帝國消失的兩個西漢私生子:衛青和霍去病!

萬昂原型是衛青兒子嗎?衛青兒子衛伉怎麼死的?