Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

山陰公主丈夫何戢怎麼死的?何戢死於山陰公主之手嗎

 何戢(446年-482年),字慧景,廬江灊人也。祖尚之,宋司空。父偃,金紫光祿大夫,被遇於宋武。選戢尚山陰公主,拜駙馬都尉。解褐秘書郎,太子中舍人,司徒主簿,新安王文學,秘書丞,中書郎。何戢的女兒何婧英為蕭昭業的皇後。

 兩種說法

 (1)何戢死於自然,年36歲

 ——“上頗好畫扇,宋孝武賜戢蟬雀扇,善畫者顧景秀所畫。時陸探微、顧彥先皆能畫,嘆其巧絕。戢因王晏獻之,上令晏厚酬其意。四年,卒。時年三十六。贈散騎常侍、撫軍,太守如故。謚懿子。女為鬱林王後,又贈侍中、光祿大夫。”【譯:三十六歲時過世,諡為「懿子」。其女何婧英後來做瞭鬱林王蕭昭業的皇後,而何戢則被追贈為侍中、右光祿大夫】

 ——《列傳》 第十三

 (2)何戢死於山陰公主之手?

 劉子業將山陰公主召入宮中,留住不遣,不顧姊弟名分,居然顛鸞倒鳳,似夫婦一般。同餐同宿,同輦出遊。 山陰公主與親弟交歡。姊弟成奸之後,便留居深宮,不歸府第。駙馬都尉何戢,嬌妻給小舅子占去,恨得咬牙切齒,便暗地蓄養死士,想乘機殺死劉子業。卻反被劉子業先得瞭風聲,與山陰公主商量停當,當晚送山陰公主回瞭府第。

 公主見瞭何戢,掩面悲啼道:“孽弟荒淫,恃強污辱瞭妾身,本擬自盡一死,隻因未與將軍訣別,始含垢忍辱,到瞭現在,雖死也無遺憾瞭。”說完伸手抽取何戢的佩劍,做勢自刎。

 何戢見山陰公主歸來,憤火中燒,本擬拔劍殺她,後見公主掩面嬌啼,宛轉陳詞,心腸早已軟瞭。待公主拔取他的佩劍意欲自刎,何戢哪知是假,慌忙奪過瞭劍,勸道:“公主休得如此,我也深知公主受瞭委屈,這都是昏皇的不德,與公主無幹,如今既已歸來,也不必提瞭。”山陰公主見何戢中計,卻還撒嬌的要死,慌得何戢連連安慰,她才破涕為歡。這一夜何戢破鏡重圓,好不開懷。誰知三天後,何戢便暴病身亡,公主料理過瞭喪事,翩然入宮,從此便不再回府第瞭。

 第一種說法較為可靠,一則有《列傳》佐證。二則何戢有女何婧英,是何戢側室宋氏所生。後何婧英更為鬱林王蕭昭業之皇後。山陰公主在世時,地位尊崇,何戢不可能納妾,也許實非不願,而是不能。但無論如何都不可能在山陰生時就有妾室。且何戢與山陰親事,是山陰公主之父——南宋朝孝武帝劉駿特選予她的。山陰公主是孝武帝劉駿與皇後的第一個孩子,也備受孝武帝劉駿的寵愛。無論是為瞭皇傢顏面,抑或是從孝武帝劉駿對山陰的寵愛來看,孝武帝也不會允許何戢納妾,也不可能會選一個已然納妾的男子為最寵愛公主的駙馬。綜上所述,何戢既然有妾有女,而又不可能在山陰在世時納妾。如此看來,其不可能死於山陰之前。那麼上文所說,有可能死於山陰之手,亦隻是以訛傳訛而已。

點擊查看更多圖片

 歷史是山陰公主死於465年,而駙馬死於482年,所以駙馬不可能是死在公主手裡,這一段不過是野史,不可輕信。

相關閱讀推薦:

山陰公主抗議性權力不公:憑啥我隻有一個丈夫!

山陰公主劉楚玉的丈夫是誰?山陰公主丈夫何戢簡介

山陰公主劉楚玉是怎麼死的?山陰公主結局怎樣

山陰公主劉楚玉簡介 山陰公主劉楚玉生平事跡

史上最好色山陰公主:擁有30男寵仍不滿足