Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

古代勵志名言

捐軀赴國難,視死忽如歸。——曹植

君子成人之美,不成人之惡。——論語

君子坦蕩蕩,小人長戚戚。——孔子

君子憂道不憂貧。——論語

流水不腐,戶樞不蠹。——呂氏春秋

滿招損,謙受益。——尚書

靡不有初,鮮克有終。——詩經

敏而好學,不恥下問。——孔子

莫道桑榆晚,微霞尚滿天。——劉禹錫

莫等閑,白瞭少年頭,空悲切!——嶽飛

木秀於林,風必摧之。——舊唐書

皮之不存,毛將焉附?——左傳

蚍蜉撼大樹,可笑不自量。——韓愈

其曲彌高,其和彌寡。——宋玉

奇文共欣賞,疑義相與析。——陶淵明

千裡之行,始於足下。——老子

Leave a Reply