Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

讀書名人名言

書籍是全世界的營養品  
  
——  莎士比亞  
  
人不能像走獸那樣活著,應該追求知識和美德  
  
  —–  但丁  
  
讀書如飯,善吃飯者長精神,不善吃者生疾病。  
  
—–   章學誠  
  
善於想,善於問,善於做的人,其收效則常大而且快。  
  
—– 謝覺哉  
  
書就是社會,一本好書就是一個好的世界,好的社會。它能陶冶人的感情和氣質,使人高尚。  
  
——  波羅果夫  
  
無論掌握哪一種知識,對智力都是有用的,它會把無用的東西拋開而把好的東西保留住。  
  
—–達 · 芬奇  
  
讀書使人心明眼亮。  
  
—– 伏爾泰  
  
一個傢庭中沒有書籍,等於一間房子沒有窗子。  
  
—– 約翰森   
  
勤奮就是成功之母  
  
—茅以升  
 

Leave a Reply