Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

雲姓的來源,姓雲的名人


一、姓氏起源遠古黃帝以雲作為官名,夏官縉雲氏的後代,便以雲為姓,世代相傳。(此雲非孔子雲之雲)
二、郡望堂號
【堂號】
秦置瑯邪郡,現在山東省諸城市。
三、歷史名人
1 雲景龍:字良遇。宋朝時許州(今許昌)人。乾道中知慈州、蒞政嚴明,幽枉必達。興學勸農,謹身節用。強梗肅然,而又不為權勢所屈。人心順服,社會安定。後去官,祖餞者為之流淚。
2 雲振飛:廣東文昌(今屬海南)人。清光緒三十三年(1907年)考入廣東陸軍速成學校。加入中國同盟會。宣統元年(1909年)夏畢業,入廣東新軍,充見習官,旋升隊官。次年由粵督選送保定陸軍馬醫學堂,暗結同學密組京津同盟分會,被推為副會長兼任民軍總書記官。武昌起義後,乃奔走京津保定間,並聯絡駐榆關統兵藍天蔚,謀推翻清廷,事瀉,走天津;復組實進會,以為活動機關。並組織敢死隊,率眾百餘人,進攻三傢店,焚毀清兵軍火裝庫。民國元年(1912年)赴灤州,運動軍隊密謀起義,為清吏偵悉,卒遭逮捕殺害。年24歲。

Leave a Reply