Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

俞姓的來源,姓俞的名人


俞姓在大陸百傢姓中已經達到前六十七名位置。俞姓起源相當古老,據通志氏族略上說,俞姓源於上古時期黃帝的臣子俞拊,俞拊善醫術,他能刨開人體皮肉,對體內五臟進行治療。於是俞拊的後代以此為榮,就世代以“俞”為姓瞭。發展與演變:唐朝時有俞文俊,因為反對武則天稱帝,因此被流放到嶺南,今天在兩廣生活的俞姓大部分是俞文俊的後代。此外,俞姓還在河間郡發展成望族,世稱河間望。同時江蘇南京\安徽巢湖\四川西昌還有一種冒河間望的虜姓之俞,其先世為蒙古欽察部王族玉裡伯牙吾氏.始祖是明朝開國功臣武烈河間郡公俞廷玉.其父系元朝東路蒙古不花元帥鐵木耳,封為武平郡王知樞密院事,生九子一女,嫡長即俞廷玉(小字秀一公)。元順帝即位後玉裡伯牙吾氏傢族之唐其勢與右丞相伯顏爭權,勾結諸王晃火鐵木兒發動政變,被元順帝夷滅九族,其漏網者逃往同黨句容郡王答鄰答裡處稱兵構亂,答鄰答裡伏誅後,橫遭株連的俞廷玉弟兄自鳳陽府安豐縣逃往廬州鳳錦橋取玉字諧音易族更名,各散一方.為嚴嫡庶之別,諸弟改姓為餘,其扈從傢丁則更姓為於..廷玉本人近匿巢湖流為水寇,後投紅巾軍金花姐部,至正15年率巢湖水師投明太祖朱元璋.子三人通海\通源\通淵均為明朝開國大將,與父同稱河間四公.此段歷史過去鮮為人知,僅在其後人族譜與西昌地方志書中有所記載。

Leave a Reply