Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

計姓的來源,姓計的名人


一、來源有三
1、源自姒姓,是禹的後代,以封國為姓。夏商時有計國(在今山東膠縣西南),是夏禹後人的封國,計國被周人滅後,禹的後人就以封國名命姓,遂成計氏。
2、出自少昊金天氏,形成於西周初年,系以地名命姓。周武王封少昊之後於莒,建都於計斤(在今山東膠縣西南),即《左傳》中所說的”介根”。莒國王族的後裔,以祖上建都地名命姓,成為計姓的又一支。
3、為他姓所改。《通志.氏族略》載:”辛氏改為計氏。”計姓望族居齊郡(今山東臨淄)、京兆(今陜西長安東)。
二、郡望堂號
【堂號】 “晉鑒堂”:南宋時候簡州知州計有功在臨時首都向皇帝獻瞭自己寫的《晉鑒》,要皇帝以東晉偏安當鏡子,去恢復中原。後來被提舉兩浙平鹽公事。
【郡望】 《郡望百傢姓》上記載:計氏望出京兆郡。《姓氏考略》上記載:望出京兆、齊郡。
1、京兆:即首都長安直轄區。在今陜西省西安市。
2、齊郡:西漢初年將臨淄郡。相當於今山東省臨淄一帶。
三、歷史名人 計然:春秋時越國學者,一名計研。其先為晉國亡公子。本姓辛。後改姓計。他不事王侯,潛心於學,博學善計算,為范蠡師,著有《文子》(早於《淮南子》)。 計衡:宋代朝奉大夫,字致平,紹興進士。歷監察禦史,出守池州,轉朝奉大夫。居官多善政。遊太學時,上書言天下大計,高宗嘉之。及卒,傢無餘資,時稱清白吏。 計有功:宋代右丞議郎,字敏夫,安仁人。知簡州時,有政績,提舉兩浙西路常平茶鹽公事。因功為張浚從勇,嘗居浚幕府。紹興中譴詣行在奏封,獻所著《晉鑒》。又有《唐詩記事》傳世。 計禮:明代刑部郎中,字汝和,浮梁人。天順進士。以畫菊,落筆皆用草書法。時雲:”林良翎毛夏昶竹,嶽正葡萄計禮菊。” 計楠:清代畫傢。官函吉安訓導,耽著迷,精繪事,尤喜畫紅梅,時稱計紅梅。有《一隅草堂稿》。 計默:清代詩人,文學傢計東之子。濡染傢學,以詩文遊四方,工入太學。有《菉村詩抄》。

Leave a Reply