Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

貝姓的來源,姓貝的名人


一 來源有二
1、以國命名。出自姬姓,是文王庶子姬奭之後。召開康移封於薊,其支庶子孫食采於河北巨鹿貝(三點水貝)水,建立瞭貝(右耳貝)國,為燕國附庸,其子孫遂以國名為貝(右耳貝)姓,後去邑為貝氏。這一支貝姓,望出河北清河(今河北清河)。
2、以地名命姓。因世居貝丘的人。以地名命姓,遂為貝姓。成為貝姓的一支。貝丘在今山東博興縣東南。
二、郡望堂號
【堂號】:明朝時貝恒任邵陽知縣,後改知東阿。為官仁察明恕,甚得民心。朝廷調他另有任用,東阿耆老數百人到朝廷挽留,朝廷隻好升他一級仍留東阿。
【郡望】:《姓氏考略》與《郡望百傢姓》都記載:貝氏望出清河。漢高帝五年(公元202年)置郡,治所在清陽(今河北省清河縣東南)。相當於今河北省清河至山東省博興。臨清一帶地區。 
三、歷史名人:
1.貝俊:唐代畫傢,工花鳥,猶工鷹鶻。見《歷代名畫記》。
2.貝青喬:清代詩人,字子木,江蘇吳縣人。諸生。鴉片戰爭時,曾為奕經幕僚,於浙東抗擊英國侵軍,目睹清政府腐敗,寫瞭許多愛國詩篇,影響較大,有《半行閹詩存》。
3.貝義淵:南朝梁書法傢,吳興人。書有《梁始興忠武王蕭詹碑》,現存江蘇南京,碑文殘損過半,留存的字,帶有行草筆意,頗為雄難。
4.貝欽世:宋代江陰知縣,上虞人有惠政。縣有運河久湮,貝欽世欲浚治之,大姓爭捐金為助,不逾月而成。   
5.貝瓊:明朝文學傢,字廷居,浙江崇德人。博覽群史,工詩能文。明初召修《元史》,官國子監助教。有《清江文集》。
6.貝泰:明代太學士,字宗魯,金華人。少以文行聞,永樂舉人。累官國子祭酒,前後在太學四十餘年,六館之士,翕然從化。後致仕卒。 
7.貝壽同:(1825-?) 江蘇蘇州人。早年入上海南洋公學,後留學德國,畢業於夏洛頓 工科大學建築科,為我國第一位到西文學習建築者。主持法院與監獄築甚多。晚年在南京開設咖啡館。約在抗戰勝利前後逝世。為我國最早的建築師,世界建築大師貝聿銘是其侄孫。

Leave a Reply