Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

白居易的經典名言

交心不交面,從此重相憶。 

情多最恨花無語,愁破方知酒有權 

慎而思之,勤而行之 

言者志之苗,行者文之根 

浩蕩入溟闊,志泰心超然。

在天願作比翼鳥,在地願為連理枝。

殘暑蟬催盡,新秋雨雁來

古稱國之寶,谷米與賢才 

吟詠留千古,聲名動四夷 

高者未必賢,下者未必愚。 

今仇古恨入絲竹,一曲涼州無限情 

仁聖之本,在乎制度而已 

任小能於大事者,猶貍搏虎而刀伐木也;屈長才於短用者,猶驥撲鼠而斧剪毛也。 — 白居易

奢者狼藉儉者安,一兇一吉在眼前。 — 白居易

歲暮滿山雪,松色鬱青蒼。 — 白居易

一日不見如三月,一月相思如七年。 — 白居易

相恨不如潮有信,相思始覺海非深。 — 白居易

回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色。 《長恨歌》  

在天願作比翼鳥,在地願為連理枝。 《長恨歌》  

天長地久有時盡,此情綿綿無絕期。 《長恨歌》  

試玉要燒三日滿,辨材須待七年期。 《放言五首(其三)》  

幾處早鶯爭暖樹,誰傢新燕啄春泥。 《錢塘湖春行》  

亂花漸欲迷人眼,淺草才能沒馬蹄。 《錢塘湖春行》 

同是天涯淪落人,相逢何必曾相識。 《琵琶行》

勿輕直折劍,猶勝曲全鉤!出自:唐·白居易《折劍頭》 

Leave a Reply