Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

繆姓的來源,姓繆的名人


一、尋根溯祖
繆姓源出於姬姓。春秋末,魯國有魯穆公名姬顯,在位三十三年,死後謚號為”繆”,因為古代”繆”、”穆”二字同音,所以魯繆公又常常寫作魯穆公。他的支庶子孫就以他的謚號為姓,稱繆姓。
二、郡望堂號
【堂號】 “公輔堂”、”盡忠堂”:晉朝時候繆播在惠帝時任太弟的中庶子。太弟當瞭皇帝後就封他為給事黃門郎,後又升中書令。他和胞弟繆胤盡忠報國。
【郡望】 蘭陵郡:晉元康元年(公元291年)時,從東海郡分出瞭一部分置蘭陵郡。相當於現在山東省棗莊及滕縣東南一帶。
三、歷史名人
繆 生:漢代長沙內史。申公弟子,為博士,官至長沙內史。
繆 襲:三國時魏文學傢。有才學,官至光祿勛。著述頗多,已散佚。著有《魏鼓吹曲》十二首。
繆希雍:明代醫藥學者。精通醫術。著有《本草經疏》、《本草諸方》等書。
繆 謨:清代詩畫傢。詩文清麗,善畫山水,尤長樂府,有《雪莊樂府》等著作傳世。
繆嘉惠:清代女畫傢。通書史,善篆隸,尤工畫。嫁予陳氏,早年孀居。光緒年間入宮為供奉給事。甚受孝欽後寵愛,人們稱她為繆先生。相傳孝欽之畫,多為她代作。
宋代有名人繆元德,元代有經學傢繆主一,明代有詩畫傢繆仲藇,清代有畫傢繆雲巖、侍講繆彤。

Leave a Reply